• Zarządzenie
     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r.

     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
      nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r. dotyczące realizacji praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania.

       

      Zgodnie z programem nauczania uczniowie klas drugich kształcących
      w zawodach:

      Ø technik żywienia i usług gastronomicznych

      Ø technik informatyk

      Ø technik pojazdów samochodowych

       

      oraz klasy trzeciej kształcącej w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w terminie od 24 maja 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku w wybranych zakładach pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyk i uzyskanie oceny wpisanej do dzienniczka praktyk.

      Opiekunami praktyk z ramienia szkoły są nauczyciele w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych- Pani mgr Joanna Juszczak, w zawodzie technik informatyk- Pani mgr Danuta Stanek oraz Pani mgr inż. Monika Brożyna w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

      Uczniowie zgłaszają zakłady pracy wychowawcom i odbierają
      2 egzemplarze umów podpisanych przez dyrektora PZS w Chmielniku oraz dzienniczek praktyk w dniu 21.05.2020 r. (piątek). Jednocześnie wszyscy uczniowie przynoszą podpisane oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia ( zał. 1 lub zał. 2) dotyczące wyrażenia zgody na realizację praktyki w w.w. terminie. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje zastępca kierownika CKZ w Powiatowym Zespole Szkół
      w Chmielniku Pan mgr Jan Sadowski.

       

       

      Dyrektor

       

      Sławomir Wójcik

    • Tydzień Bibliotek
     • Tydzień Bibliotek

     • Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Codziennie będziemy prezentować Państwu ciekawostki ze świata książek, a uczniowie w bibliotece odnajdą spokój i…. niespodzianki. 

     • 2 maja - Dzień Flagi

     • Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

      Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy może wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Ten symbol doczekał się także swojego święta: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi w swoich domach i oknach.

      Jak dbać o flagę? Pobierz swoją planszę - niepodlegla.gov.pl


    • Dla przyszłych specjalistów
     • Ze strony powiat.kielce.pl

     • Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

      – Kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie serwisowania autobusów. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie mamy pięć klas o tym profilu. Oprócz umiejętności obsługi i diagnostyki pojazdów uczeń poznaje też proces prowadzenia przedsiębiorstwa. Ta wiedza może mu się w przyszłości przydać. Po ukończeniu szkoły absolwent znajdzie zatrudnienie w firmie transportowej lub może prowadzić swoją firmę świadczącą usługi naprawcze, np. silników autobusów – mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

      40 procent godzin to nauczanie praktyczne zawodu u pracodawcy. Zajęcia odbywają się w sposób łączony: teoria i praktyka. Ich organizacja zależy od tego, czy to klasa po gimnazjum (raz w tygodniu siedem godzin zajęć, w tym dwie godziny teorii i pięć godzin praktyki), czy klasa, której są absolwenci szkół podstawowych (cztery godziny praktyki i jedną godzinę teorii). Uczniowie są dowożeni z Chmielnika do Kielc. Wszystko się odbywa w reżimie sanitarnym.

      - Mówiąc o szkolnictwie zawodowym powinniśmy pamiętać, o tym, jak istotna jest praktyka, a nie tylko teoria. Już prawie 10 lat organizujemy zagranicznie staże. Uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe praktyki, w których trakcie nie tylko poznają specyfikę zawodu, kulturę pracy, ale mają też możliwość przełamać bariery kulturowe i językowe. Zapewniamy naszym podopiecznym nocleg, wyżywienie, opiekę oraz organizujemy w czasie wolnym wycieczki tematyczne, dzięki którym poznają atrakcje i kulturę danego kraju – opowiada dyrektor PZS w Chmielniku. Praktyki organizowane są we Włoszech i Austrii. Odbywały się również w Anglii.

      Uczeń, przed wyjazdem na staż, uczestniczy w zajęciach przygotowawczych, np. z języka niemieckiego zawodowego. Ponadto stażyści otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

      Ważnym punktem w nauczaniu zawodu jest odpowiednio przygotowana baza dydaktyczna. – Posiadamy jedną z najlepiej wyposażonych w województwie świętokrzyskim, w której działają pracownie nowych technologii i nowoczesna hala maszyn. Są tu także dwie pracownie samochodowe, gastronomiczne, fryzjerska oraz nowoczesna pracownia spawalnicza – wylicza dyrektor PZS.

      - O tym, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, możemy się przekonać w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Atrakcyjne praktyki w kraju i poza jego granicami, klasy patronackie, wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych – to tylko niektóre z działań wspierających nauczanie zawodowe w szkole – uważa wicestarosta Tomasz Pleban.

      zdjęcia: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

    • #Codeweek2021
     • #Codeweek 2021

     • Podobnie jak w latach ubiegłych weżmiemy udział w zadaniach Codeweeka. Obecnie wykonujemy zadania w ramach projektu "Przystań w sieci".

      Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

      W ramach projektu uczniowie naszej szkoły brali udział w e-learningowych zajęciach, złożonych z 6 modułów:prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje.

      Zajęcia obejmowały również działania związane z zamieszczaniem informacji dotyczących działań związanych z cyberprzestrzeniaą na grupie "Wirtualna Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Braliśmy udział w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online, a także  zorganizowaliśmy  Dzień Świadomego Korzystania z Internetu. W ramach projektuuczniowie zgłosili pomysły w konkursie na najlepszą kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

      Praca na konkurs została wysłana w dniu 30 kwietnia 2021.

      Opiekunowie projektu: Danuta Stanek, Ewa Pasternak, Aneta Barucha-Wolska.

     • Terminy matur 2021

     • Część pisemna (termin główny)

      4 maja 2021 (wtorek) GODZINA 9:00  LUB GODZINA 14:00 (poziom rozszerzony)

      Język polski – pp*                                        |           język łaciński i kultura antyczna – pr 

      5 maja 2021 (środa)

      matematyka – pp                                         | historia muzyki - pr

      6 maja 2021 (czwartek)

      język angielski – pp                                    | historia sztuki – pr

      7 maja 2021 (piątek)

      język angielski – pr                                   | język angielski – dj*                 filozofia – pr

       

      10 maja 2021       (poniedziałek)

      język polski – pr                                 język łemkowski – pr                      język kaszubski – pr

       

      11 maja 2021

      (wtorek)

      matematyka – pr

      wiedza o społeczeństwie – pr

      12 maja 2021

      (środa)

      biologia – pr

      język francuski – pr

      język francuski – dj

      13 maja 2021

      (czwartek)

      geografia – pr

      język francuski – pp

      język hiszpański – pp

      język niemiecki – pp

      język rosyjski – pp

      język włoski – pp

       

       

      14 maja 2021

      (piątek)

      chemia – pr

      język niemiecki – pr

      język niemiecki – dj

      17 maja 2021

      (poniedziałek)

      historia – pr

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

      18 maja 2021

      (wtorek)

      fizyka – pr

      język hiszpański – pr

      język hiszpański – dj

      19 maja 2021

      (środa)

      informatyka – pr

      język włoski – pr

      język włoski – dj

      20 maja 2021

      (czwartek)

      języki mniejszości narodowych – pp

      języki mniejszości narodowych – pr

      godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

      godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

       

       

       

      Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny) 

      19-21 maja

      język polski

      języki mniejszości narodowych

      języki obce nowożytne

      język łemkowski

      język kaszubski

      Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

      harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

      egzaminacyjnych.

       

    • Matura 2021
     • Matura 2021

     • Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

      Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

      Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

     • W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych ukończyli szkołę.Rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię.

    • Informacja Dyrekcji /Covid- 19/
     • Informacja Dyrekcji /Covid-19/

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm)

      W związku z powyższym od dnia 19 października 2020 r. nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od dnia 21 października 2020 roku większość zajęć  będzie prowadzona  za pomocą programu ZOOM.   Poniżej podajemy instrukcję instalacji programu dla uczniów.

      ZOOM – INSTRUKCJA DLA UCZNIA

       Aby dołączyć do spotkania organizowanego za pośrednictwem  platformy ZOOM, zainstaluj na swoim komputerze program klienta ZOOM:

      1. Otwórz witrynę zoom.us
      2.  Najedź kursorem myszy na przycisk RESOURCES i kliknij Download Zoom Client.
      3.  W sekcji Zoom Client for Meetings kliknij przycisk Download.
      4. Potwierdź zapisanie, a następnie uruchom plik ZoomInstaller. Jesteś teraz gotowy, by  po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania i hasła dostępowego dołączyć do wideokonferencji.

      Istnieje także możliwość korzystania  z aplikacji ZOOM na smartfonach. W tym celu z Google Play  lub App Store należy pobrać aplikację  ZOOM Cloud Meetings i zainstalować na swoim urządzeniu. Po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania oraz hasła dostępowego można dołączyć do wideokonferencji.

      Hiperłącza oraz numery spotkań i hasła dostępowe otrzymasz mailem poprzez dziennik elektroniczny od swoich nauczycieli.

      Ponadto nauczyciele dokonają  weryfikacji programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Komunikacja w tym okresie między wychowawcami, uczącymi nauczycielami oraz  uczniami i ich rodzicami będzie się odbywać za pomocą dziennika elektronicznego, drogą mailową oraz telefonicznie.Uczący nauczyciele i wychowawcy na bieżąco będą informować uczniów i rodziców o szczegółach realizacji nauczania zdalnego. W czasie kształcenia na odległość  obowiązują zapisy Statutu Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku dotyczące klasyfikowania oraz oceniania uczniów. Uczniowie i rodzice mają stałą możliwość monitorowania postępów w nauce i zachowaniu w dzienniku lekcyjnym.

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrekcja  zapewnia możliwość zdalnego nauczania w szkole z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w Centrum Multimedialnym w Bibliotece Szkolnej. O tym fakcie należy poinformować wychowawcę klasy.

      Zajęcia praktyczne prowadzone będą stacjonarnie w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u pracodawców o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas nauczyciele w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły  będą mogli te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                            Sławomir Wójcik

    • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03
     • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

     •  

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,że w sekretariacie szkoły są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy KKZ, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Informujemy również, że absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów w części pisemnej oraz części praktycznej w miesiącu czerwcu 2021 roku mogą składać deklaracje  o przystąpieniu do egzaminu do dnia 07 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły. Druki deklaracji można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  lub w sekretariacie szkoły.

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych