• WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"
     • WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"

     •     20 maja 2021 roku odbył się drugi etap dwunastego szkolnego konkursu matematycznego "Mistrz Rachunków". Uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań rachunkowych.

      Najlepszy wynik uzyskała Julia Tomczyk z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

      Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Zuzanna Lipa z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego i Julia Szymańska z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

       

      Zwyciężczyniom gratulujemy.

       

      Organizatorzy:

      Anna Mattusch, Robert Gajek

    • Konferencja Digital Youth Forum
     • Konferencja Digital Youth Forum

     • !0 czerwca 2021 klasa 2Tip wzięła udział w konferencji Digital Youth Forum, która  poświęcona była  edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.

      Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy. W 2020 roku impreza po raz pierwszy odbyła się w formule online.

      Transmisja wydarzenia była  prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakładał przerwy na krótkie dyskusje na forum klasy, udział w konkursach online.

    • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.
     • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.

     •         Z inicjatywy Andrzeja Cupryjak-Socha w ostatni weekend maja na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku odbyły się 21-godzinne warsztaty z trenerem mieszanych sztuk walki (MMA) –  Piotrem Jeleniewskim. Trening zorganizowano dla dwóch grup wiekowych, tzw. juniorów i seniorów.

      Szkolenie odbyło się w ramach długofalowego projektu pod nazwą  ,,Program Fight – Piotr Jeleniewski’’. Zamysłem całego przedsięwzięcia jest przygotowanie zawodników do walk w różnych formułach na poziomie amatorskim oraz zawodowym. Jest to dosyć czasochłonny proces, w którym zajęcia odbywają się w oparciu o profesjonalne innowacyjne programy treningowe stosowane na co dzień przez Piotra Jeleniewskiego.

      Mamy nadzieję, że niecodzienne połączenie technik Tradycyjnego Kung-fu Tanglanquan i MMA zaprocentuje w przyszłości spektakularnymi efektami.

      Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki niezastąpionej pomocy wspaniałych rodziców i dorosłych uczestników zajęć – podsumowuje Andrzej Cupryjak-Socha. – Chciałbym bardzo podziękować Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Starostwu Powiatowemu w Kielcach za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, a także wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego w naszej szkole – bez waszej znacznej pomocy nic by się nie udało.

       

      ,,Sztuka nigdy się nie kończy, nauka nigdy się nie kończy, innowacje nigdy się nie kończą.”

       

      Ewa Pasternak

    • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Chmielnik, dnia  07.06.2021 r.

       

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO

       

                                                                   na realizację zadania

       

      pn.: „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół
      w Chmielniku”
      w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

                     Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

      Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

      Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt., na które składają się punkty
      za cenę.

                  Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
      w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       

             

       

      Otrzymują:

      • Wszyscy uczestnicy postępowania

       

    • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”
     • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”

     •      2 czerwca 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia ” w Kielcach odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki konkurs pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”. Nad jego przebiegiem patronat objęli: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wojewoda Świętokrzyski. Konkurs polegał na przygotowaniu pocztówki nawiązującej do antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski. Organizatorzy imprezy do końca kwietnia otrzymywali prace z całego województwa świętokrzyskiego. Z naszej szkoły swoje pocztówki wysłały: Justyna Poniewierka z klasy 1tż, Weronika Jędrzejowska z klasy 2thżp oraz Julia Tomczyk z klasy 2c. Uczennice przygotowywały się do wykonania prac pod kątem merytorycznym podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, Pana Kamila Króla. W swojej pracy wykazały się przede wszystkim szczególną kreatywnością, dlatego ich pocztówki zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej.

       

      W gronie laureatów wojewódzkiego konkursu pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ” znalazła się Julia Tomczyk z klasy 2c, która zdobyła pierwsze miejsce. Tym samym pocztówka Julii została uznana za najlepszą ze wszystkich prac z całego województwa.

       

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

    • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

      ul. A. Dygasińskiego 11

      26-020 Chmielnik

                                                         Chmielnik, dn. 01.06.2021 r.

       

      INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

      w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00

      na realizację zadania pn:

       „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

      1. Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław
      • Cena całości zamówienia 17214,50 zł brutto słownie (siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 50/100).

       

     • Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy - „Mistrz lektury”

     •          W dniu 21 kwietnia 2021 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, odbył się konkurs pn. „Mistrz lektury”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań wylosowanych przez system. Wśród lektury, których znajomości należało się wykazać, znalazły się, m.in.: „Lalka” B. Prusa, „Dziady” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego, „Ferdydurke” W. Gombrowicza.
                  W gronie laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. „Mistrz lektury” znalazły się aż trzy uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Bezkonkurencyjna okazała się Karolina Miszczyk, uczennica klasy 3AB, która zajęła miejsce pierwsze.

      Bardzo wysoki wynik uzyskała także: Natalia Kulka  (klasa 3AB)– miejsce drugie i Agata Sajkiewicz (klasa 3AB) – miejsce trzecie.

      Serdecznie gratulujemy!!!

      Karolina Miszczyk – miejsce pierwsze w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

      pn. „Mistrz lektury” i dyrektor PZS w Chmielniku: Sławomir Wójcik.

       

      Opracowanie: M. Świerzewska

    • Zarządzenie
     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r.

     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
      nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r. dotyczące realizacji praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania.

       

      Zgodnie z programem nauczania uczniowie klas drugich kształcących
      w zawodach:

      Ø technik żywienia i usług gastronomicznych

      Ø technik informatyk

      Ø technik pojazdów samochodowych

       

      oraz klasy trzeciej kształcącej w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w terminie od 24 maja 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku w wybranych zakładach pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyk i uzyskanie oceny wpisanej do dzienniczka praktyk.

      Opiekunami praktyk z ramienia szkoły są nauczyciele w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych- Pani mgr Joanna Juszczak, w zawodzie technik informatyk- Pani mgr Danuta Stanek oraz Pani mgr inż. Monika Brożyna w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

      Uczniowie zgłaszają zakłady pracy wychowawcom i odbierają
      2 egzemplarze umów podpisanych przez dyrektora PZS w Chmielniku oraz dzienniczek praktyk w dniu 21.05.2020 r. (piątek). Jednocześnie wszyscy uczniowie przynoszą podpisane oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia ( zał. 1 lub zał. 2) dotyczące wyrażenia zgody na realizację praktyki w w.w. terminie. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje zastępca kierownika CKZ w Powiatowym Zespole Szkół
      w Chmielniku Pan mgr Jan Sadowski.

       

       

      Dyrektor

       

      Sławomir Wójcik

    • Tydzień Bibliotek
     • Tydzień Bibliotek

     • Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Codziennie będziemy prezentować Państwu ciekawostki ze świata książek, a uczniowie w bibliotece odnajdą spokój i…. niespodzianki. 

     • 2 maja - Dzień Flagi

     • Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

      Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy może wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Ten symbol doczekał się także swojego święta: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi w swoich domach i oknach.

      Jak dbać o flagę? Pobierz swoją planszę - niepodlegla.gov.pl


    • Dla przyszłych specjalistów
     • Ze strony powiat.kielce.pl

     • Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

      – Kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie serwisowania autobusów. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie mamy pięć klas o tym profilu. Oprócz umiejętności obsługi i diagnostyki pojazdów uczeń poznaje też proces prowadzenia przedsiębiorstwa. Ta wiedza może mu się w przyszłości przydać. Po ukończeniu szkoły absolwent znajdzie zatrudnienie w firmie transportowej lub może prowadzić swoją firmę świadczącą usługi naprawcze, np. silników autobusów – mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

      40 procent godzin to nauczanie praktyczne zawodu u pracodawcy. Zajęcia odbywają się w sposób łączony: teoria i praktyka. Ich organizacja zależy od tego, czy to klasa po gimnazjum (raz w tygodniu siedem godzin zajęć, w tym dwie godziny teorii i pięć godzin praktyki), czy klasa, której są absolwenci szkół podstawowych (cztery godziny praktyki i jedną godzinę teorii). Uczniowie są dowożeni z Chmielnika do Kielc. Wszystko się odbywa w reżimie sanitarnym.

      - Mówiąc o szkolnictwie zawodowym powinniśmy pamiętać, o tym, jak istotna jest praktyka, a nie tylko teoria. Już prawie 10 lat organizujemy zagranicznie staże. Uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe praktyki, w których trakcie nie tylko poznają specyfikę zawodu, kulturę pracy, ale mają też możliwość przełamać bariery kulturowe i językowe. Zapewniamy naszym podopiecznym nocleg, wyżywienie, opiekę oraz organizujemy w czasie wolnym wycieczki tematyczne, dzięki którym poznają atrakcje i kulturę danego kraju – opowiada dyrektor PZS w Chmielniku. Praktyki organizowane są we Włoszech i Austrii. Odbywały się również w Anglii.

      Uczeń, przed wyjazdem na staż, uczestniczy w zajęciach przygotowawczych, np. z języka niemieckiego zawodowego. Ponadto stażyści otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

      Ważnym punktem w nauczaniu zawodu jest odpowiednio przygotowana baza dydaktyczna. – Posiadamy jedną z najlepiej wyposażonych w województwie świętokrzyskim, w której działają pracownie nowych technologii i nowoczesna hala maszyn. Są tu także dwie pracownie samochodowe, gastronomiczne, fryzjerska oraz nowoczesna pracownia spawalnicza – wylicza dyrektor PZS.

      - O tym, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, możemy się przekonać w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Atrakcyjne praktyki w kraju i poza jego granicami, klasy patronackie, wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych – to tylko niektóre z działań wspierających nauczanie zawodowe w szkole – uważa wicestarosta Tomasz Pleban.

      zdjęcia: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

    • #Codeweek2021
     • #Codeweek 2021

     • Podobnie jak w latach ubiegłych weżmiemy udział w zadaniach Codeweeka. Obecnie wykonujemy zadania w ramach projektu "Przystań w sieci".

      Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

      W ramach projektu uczniowie naszej szkoły brali udział w e-learningowych zajęciach, złożonych z 6 modułów:prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje.

      Zajęcia obejmowały również działania związane z zamieszczaniem informacji dotyczących działań związanych z cyberprzestrzeniaą na grupie "Wirtualna Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Braliśmy udział w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online, a także  zorganizowaliśmy  Dzień Świadomego Korzystania z Internetu. W ramach projektuuczniowie zgłosili pomysły w konkursie na najlepszą kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

      Praca na konkurs została wysłana w dniu 30 kwietnia 2021.

      Opiekunowie projektu: Danuta Stanek, Ewa Pasternak, Aneta Barucha-Wolska.

     • Terminy matur 2021

     • Część pisemna (termin główny)

      4 maja 2021 (wtorek) GODZINA 9:00  LUB GODZINA 14:00 (poziom rozszerzony)

      Język polski – pp*                                        |           język łaciński i kultura antyczna – pr 

      5 maja 2021 (środa)

      matematyka – pp                                         | historia muzyki - pr

      6 maja 2021 (czwartek)

      język angielski – pp                                    | historia sztuki – pr

      7 maja 2021 (piątek)

      język angielski – pr                                   | język angielski – dj*                 filozofia – pr

       

      10 maja 2021       (poniedziałek)

      język polski – pr                                 język łemkowski – pr                      język kaszubski – pr

       

      11 maja 2021

      (wtorek)

      matematyka – pr

      wiedza o społeczeństwie – pr

      12 maja 2021

      (środa)

      biologia – pr

      język francuski – pr

      język francuski – dj

      13 maja 2021

      (czwartek)

      geografia – pr

      język francuski – pp

      język hiszpański – pp

      język niemiecki – pp

      język rosyjski – pp

      język włoski – pp

       

       

      14 maja 2021

      (piątek)

      chemia – pr

      język niemiecki – pr

      język niemiecki – dj

      17 maja 2021

      (poniedziałek)

      historia – pr

      język rosyjski – pr

      język rosyjski – dj

      18 maja 2021

      (wtorek)

      fizyka – pr

      język hiszpański – pr

      język hiszpański – dj

      19 maja 2021

      (środa)

      informatyka – pr

      język włoski – pr

      język włoski – dj

      20 maja 2021

      (czwartek)

      języki mniejszości narodowych – pp

      języki mniejszości narodowych – pr

      godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**

      godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

      godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

       

       

       

      Część ustna egzaminu maturalnego (termin główny) 

      19-21 maja

      język polski

      języki mniejszości narodowych

      języki obce nowożytne

      język łemkowski

      język kaszubski

      Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

      harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

      egzaminacyjnych.

       

    • Matura 2021
     • Matura 2021

     • Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

      Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

      Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 10 września 2021 r.

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO MATURZYSTÓW

     • W dniu 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych ukończyli szkołę.Rozdanie świadectw oraz wręczenie nagród odbyło się w kameralnym gronie, w reżimie sanitarnym ze względu na trwającą pandemię.

    • Informacja Dyrekcji /Covid- 19/
     • Informacja Dyrekcji /Covid-19/

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm)

      W związku z powyższym od dnia 19 października 2020 r. nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od dnia 21 października 2020 roku większość zajęć  będzie prowadzona  za pomocą programu ZOOM.   Poniżej podajemy instrukcję instalacji programu dla uczniów.

      ZOOM – INSTRUKCJA DLA UCZNIA

       Aby dołączyć do spotkania organizowanego za pośrednictwem  platformy ZOOM, zainstaluj na swoim komputerze program klienta ZOOM:

      1. Otwórz witrynę zoom.us
      2.  Najedź kursorem myszy na przycisk RESOURCES i kliknij Download Zoom Client.
      3.  W sekcji Zoom Client for Meetings kliknij przycisk Download.
      4. Potwierdź zapisanie, a następnie uruchom plik ZoomInstaller. Jesteś teraz gotowy, by  po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania i hasła dostępowego dołączyć do wideokonferencji.

      Istnieje także możliwość korzystania  z aplikacji ZOOM na smartfonach. W tym celu z Google Play  lub App Store należy pobrać aplikację  ZOOM Cloud Meetings i zainstalować na swoim urządzeniu. Po otrzymaniu zaproszenia w postaci hiperłącza lub numeru spotkania oraz hasła dostępowego można dołączyć do wideokonferencji.

      Hiperłącza oraz numery spotkań i hasła dostępowe otrzymasz mailem poprzez dziennik elektroniczny od swoich nauczycieli.

      Ponadto nauczyciele dokonają  weryfikacji programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Komunikacja w tym okresie między wychowawcami, uczącymi nauczycielami oraz  uczniami i ich rodzicami będzie się odbywać za pomocą dziennika elektronicznego, drogą mailową oraz telefonicznie.Uczący nauczyciele i wychowawcy na bieżąco będą informować uczniów i rodziców o szczegółach realizacji nauczania zdalnego. W czasie kształcenia na odległość  obowiązują zapisy Statutu Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku dotyczące klasyfikowania oraz oceniania uczniów. Uczniowie i rodzice mają stałą możliwość monitorowania postępów w nauce i zachowaniu w dzienniku lekcyjnym.

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrekcja  zapewnia możliwość zdalnego nauczania w szkole z wykorzystaniem komputerów znajdujących się w Centrum Multimedialnym w Bibliotece Szkolnej. O tym fakcie należy poinformować wychowawcę klasy.

      Zajęcia praktyczne prowadzone będą stacjonarnie w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u pracodawców o ile nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas nauczyciele w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły  będą mogli te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                            Sławomir Wójcik

    • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03
     • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

     •  

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,że w sekretariacie szkoły są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy KKZ, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Informujemy również, że absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów w części pisemnej oraz części praktycznej w miesiącu czerwcu 2021 roku mogą składać deklaracje  o przystąpieniu do egzaminu do dnia 07 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły. Druki deklaracji można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  lub w sekretariacie szkoły.

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych