• Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 01.09.2021 Początek roku szkolnego 2021/2022
   2

   23-31.12.2021r.

   Zimowa przerwa świąteczna
   3 17-30.01.2022 r. Ferie zimowe w woj. świętokrzyskim
   4 14-19.04. 2022 r. Wiosenna przerwa  przerwa świąteczna
   5 29.04.2022 r. .Zakończenie roku Maturzystów
   6 maj 2022 r. Matura
   7 24.06.2022r.  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
       Egzaminy zawodowe - ustala CKE
       Dodatkowe dni wolne- ustala Dyrekcja szkoły

    

   Harmonogram prac związanych z klasyfikacją roczną uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2020/2021

   .

   LP TERMIN RODZAJ CZYNNOŚCI
   1 do 30.04.2021r (piątek) Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły). Przekazanie wrogą mailowa wszystkim uczniom i nauczycielom
   2

   31.05.2021r

   (poniedziałek)

   Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.
   3 01.06.2021r (wtorek) Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o przewi-dywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   4 01.06.2021r (wtorek) Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o prze-widywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.
   5 11.06.2021r (piątek) Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za za-chowanie do wychowawcy klasowego.
   6 18.06.2021r. (piątek) Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.
   7 21.06.2021r. (poniedziałek) do godz. 14.30 Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
   8 21.06.2021r. (poniedziałek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
   9 22-24.06.2021 Termin przeprowadzenia ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych
   10 24.06.2021r. (czwartek) godz. 15.00 Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
   11 09.07.2021r. (piątek) godz. 10.00 Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2020/2021

    

    

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 • Galeria zdjęć

   brak danych