• Udział naszych uczniów w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”

     • 23 listopada 2021 r. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”.

        Z poszczególnych klas do testu edukacyjnego przystąpili: 2tsi: Bartłomiej Lewicki i Dominika Pawłowska, 2tż: Justyna Poniewierka, Natalia Koźbiał, Klaudia Kmiecik, Agata Długosz, Daria Majka i Patrycja Szafraniec, 3tip: Kaniecki Bartłomiej, Kacper Więckowski, 3tps: Jakub Łuczak, 3thżp: Weronika Jędrzejowska, 4tżi: Krzysztof Nowak i 2Bfm: Martyna Roguska.

      Tematyka konkursu objęła zagadnienia sprawy polskiej podczas I i II wojny światowej. Jej zakres dotyczył programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono online na platformie internetowej. Test trwał 45 minut i składał się z 25 pytań, w tym 24 zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych i jednego pytania opisowego. Uczniowie przygotowywali się do konkursu na zajęciach dodatkowych pod kierunkiem nauczyciela historii - Pana Kamil Króla. W teście uzyskali wyniki powyżej średniej z całego kraju oraz otrzymali dyplomy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów w nauce!

      Opracował Kamil Król

     • Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 – 2022"

     • Młodzież z naszej szkoły przyłączyła się do realizacji jubileuszowej X edycji projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 - 2022.

      Tematyka tegorocznej edycji związana jest z rozważnym korzystaniem w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych, metod kształcenia, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach dydaktycznych z młodzieżą rozwijają umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, kształtują właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka oraz praw autorskich. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz sponsorom, włączającym się w realizację tego przedsięwzięcia.

      Zadaniem uczniów uczestniczących w lekcjach informatyki jest indywidualny udział w konkursie i przygotowanie spotu reklamowego na temat Internet moją bazą wiedzy i inspiracji.

      Uczestnikom życzymy powodzenia.

       

      przygotowała : Aneta Barucha - Wolska

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

     • Kolejna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zaplanowana jest na wtorek 8 lutego 2022 r. Tegoroczne hasło akcji to „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

      Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) organizowana była w formule online we wtorek 8 lutego 2022 r., ale obchody akcji związane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r

      Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility − CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

      W naszej szkole obchody DBI  zapoczątkowała  akcja informacyjna podczas ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami, w dniu 3 lutego 2022 r. Należy również wspomnieć, że bierzemy udział w akcji "Świętokrzyskie nie hejtuje".

    • Protokół komisji z analizy ofert
     • Protokół komisji z analizy ofert

     • Protokół komisji z analizy ofert na zadanie " Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla uczniów i nauczycieli u producenta autobusów organizowane przez Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku dla uczestników projektu” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku"

     • Serce na nakrętki jest już w naszej gminie!

     •  

      Metalowe,czerwone serce przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek wykonane podczas zajęć praktycznych przez uczniów Powiatowego Zespołu Skół w Chmielniku stanęło przed chmielnickim ratuszem.

      Pierwsze nakrętki z rąk burmistrza Pawła Wójcika oraz dyrektora PZS w Chmielniku Sławomira Wójcika wpadły do serca, teraz kolej na Państwa.

      Zebrane nakrętki przekażemy dla małego mieszkańca naszej gminy – Mariuszka z Szyszczyc.

      Do pojemnika można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurtach, po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

     • Nasze uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • 15.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Takie wyróżnienie przysługuje najlepszemu uczniowi ze wszystkich klas maturalnych w danej szkole, albo uczniowi z wybitnymi osiągnięciami w jednej dziedzinie nauki i co najmniej dobrymi ocenami z pozostałych przedmiotów.

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów  to również nagroda pieniężna w wysokości trzech tysięcy złotych, która jest wypłacana w dwóch transzach. W roku szkolnym 2021/2022 to szczególne wyróżnienie otrzymało 258 uczniów z całego województwa świętokrzyskiego. W gronie stypendystów znalazły się również uczennice z naszej szkoły: Natalia Jasik z klasy 3a, Julia Tomczyk z klasy 3c, Julia Litwin z klasy 3 thzp oraz Iga Mazur z klasy 3 tiżg. 

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy kolejnych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

     • Natalia Jasik laureatką konkursu!!!

     •  

      W dniu 26 listopada 2021 r. w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbył się finał wojewódzki XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

      W tym roku do finału zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 18 szkół z naszego regionu, których zadaniem było wypełnienie testu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. postępowania przy wypadkach, a także sprawdzających wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych.

      Po sprawdzeniu testów organizatorzy wyłonili szóstkę laureatów, w gronie których znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Jasik, która ostatecznie zajęła 4 miejsce tracąc do pierwszego miejsca zaledwie dwa punkty.

      Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród i wyróżnień laureatom dokonał Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz.

       

       

      Sylwester Panek

     • #świętokrzyskie NIE hejtuje

     • „Lubię Cię, a Ty mnie”
      „Fajnie, że jesteś”

       

      Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej - akcji przeprowadzanej z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego - pod hasłem „#świętokrzyskie NIE hejtuje”, uświadamiającej niebezpieczeństwo hejtu oraz konsekwencje z nim związane. W ramach tego projektu w szkole stanęły ścianki do robienia selfie, pojawiły się plakaty, a nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia lekcyjne poświęcone tej tematyce z wykorzystaniem między innymi spotu i materiałów zamieszczonych na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

      Nasz udział w kampanii jest odpowiedzią na nasilającą się falę hejtu we współczesnym świecie, zarówno wirtualnym, jak i rzeczywistym. Społeczność szkolna, promując hasło „nie hejtuj”, identyfikowała się z przesłaniem, że każdy człowiek, bez względu na wiek, poglądy czy kolor skóry, zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go prześladować, poniżać lub wyśmiewać. Szanując innych, szanujemy również siebie.

       

      szkolny koordynator: Aneta Barucha - Wolska

     • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

     • 26.11.2021 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbył się etap szkolny LXIII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny program Olimpiady dzielił się na zmienny blok tematyczny pod hasłem „Demokratyczne Państwo Prawne” oraz stały blok tematyczny:

      - Procesy Społeczno-gospodarcze we Współczesnym Świecie i Polsce,

      - Struktury i Mechanizmy  Życia Politycznego w Polsce i na Świecie.

      Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki. 

                                                                                                                                                       A. Cupryjak-Socha

     • "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach"

     • Szkolne Koło Wolontariatu

      Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku przyłączył się do ogólnopolskiej akcji bożonarodzeniowej pn.: "Paczka dla Rodaka na Kresach", mającej na celu wsparcie naszych Rodaków zamieszkujących Wileńszczyznę. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadzili zbiórkę m.in.długoterminowej żywności, środków czystości oraz artykułów chemicznych. Zebrane produkty dostarczyli do siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

      Dzięki szczodrości uczniów przygotowane paczki trafią do najbardziej potrzebujących Polaków zamieszkujących Kresy i sprawią, że dla wielu z nich tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą lepsze.

     • Święto Niepodległości

     • 11 listopada 2021 r.

      Święto Niepodległości to znamienna data dla każdego Polaka. Uczniowie, Nauczyciele oraz Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku uczestniczyli w głównych obchodach tego ważnego wydarzenia. Świętowanie rozpoczęło się celebracją Mszy Świętek w intencji Ojczyzny, której przewodniczył proboszcz chmielniickiej parafii - Waldemar Krochmal. Następnie oodbył się przemarsz ulicami miasta. W Parku Niepodległości, pod Pomnikiem Wdzięczności szkolna delegacja złożyła kwiaty i znicz.

     • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

     • Uczniowie klasy 2a: Aleksandra Bednarska, Klara Styczeń, Gabriela Wierzbicka, Zuzanna Lipa i Adrian Kostecki, dnia 15 listopada 2021 roku, wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej. Uczestnicy olimpiady zmagali się z testem zawierającym  30 pytań sprawdzających znajomość mitów i legend starożytnych Greków i Rzymian oraz wiedzę dotyczącą  opowieści o bohaterach i herosach.

      Olimpiadę, w oparciu o materiały przygotowane przez firmę edukacyjną „Olimpus”, zorganizowała i
      przeprowadziła Maria Świerzewska.  

      Wyniki olimpiady – 28.12.2021 roku. Trzymamy kciuki!!!

     • Święto Niepodległości

     • "Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze, biel i czerwień...".

      W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości młodzież szkolna przygotowała pod kierunkiem pana Andrzeja Cupryjaka-Sochy okolicznościowe nagranie upamiętniające to ważne wydarzenie.

     • WYNIKI XIII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"

     •           30 września 2021 roku odbył się pierwszy etap trzynastego szkolnego konkursu matematycznego "Mistrz Rachunków". Brali w nim udział uczniowie klas pierwszych i drugich liceum ogólnokształcącego i technikum. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności sprawnego wykonywania działań w zbiorze liczb rzeczywistych bez użycia kalkulatora, wdrażanie uczniów do udziału w konkursach i zdrowej rywalizacji oraz wyłonienie Szkolnego Mistrza Rachunków.

      Do finału zakwalifikowały się następujące osoby:

      Adam Chynek kl. 2a LO

      Natalia Jasik kl. 3a LO

      Zuzanna Lipa kl. 2a LO

      Aleksandra Bednarska kl. 2a LO

      Eunika Wieczorek kl. 2TSI

      Szymon Wolny kl. 1 TSI

       

      Drugi etap konkursu odbędzie się w maju.

      Organizatorzy:

      Anna Mattusch

      Robert Gajek

     • „Multitest” – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

     • Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego pn. „Multitest” – za nami!

      „Multitest” – Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny


      Uczniowie klasy 2a: Aleksandra Bednarska, Klara Styczeń, Gabriela Wierzbicka
      i Adam Chynek
      przez 60 minut zmagali się z testem zawierającym 26 pytań sprawdzających
       umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość historii i teorii literatury, wiadomości z zakresu
      nauki o języku  oraz zasad gramatyki i ortografii.
      Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny przeprowadzony został w oparciu o materiały
      przygotowane przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie (koordynatorem
      konkursu była Maria Świerzewska).

      Wyniki konkursu – 13.12.2021 roku. Trzymamy kciuki!!!

     • Wieczór z mitami

     • Literacka przygoda

      W piątkowy wieczór 5 listopada br., w szkolnej bibliotece miało miejsce wydarzenie czytelnicze pn. Wieczór z mitami. Spotkanie poprowadził Michał Brzoza - historyk, przewodnik w OEM "Świętokrzyski Sztetl", współorganizator największego festiwalu fantastyki w regionie Sabat Fiction-Fest. Celem Wieczoru z mitami był przegląd najważniejszych dzieł literackich nawiązujących do elementów mitologii słowiańskiej, celtyckiej i germańskiej. Uczestnicy zapoznali się również z genezą takich podgatunków literackich jak fantasy, horror, science-fiction. Czytali i interpretowali fragmenty dzieł, nawiązując do obowiązujacych w danym czasie konwencji literackich oraz kontekstów biograficznych i kulturowych. 

     • Spotkanie autorskie z poetką Kazimierą Szczykutowicz

     • Lekcja poezji...

      27. października br. w Chmielnickim Centrum Kultury młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu autorskim poetki Kazimiery Szczytukowicz.

      Pani Kazimiera pracowała jako nauczycielka matematyki aż do przejścia na emeryturę. Mieszka w Kielcach. Jest członkinią Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jako poetka zadebiutowała w 2007 roku, włączając się w działalność Grupy Literackiej „Irys”, działającej przy Wojskowym Klubie Garnizonowym w Kielcach.

      Podczas spotkania młodzież mogła nie tylko zapoznać się z dorobkiem literackim poetki, ale również czynnie włączyć się w dyskusje na temat literatury.

      Na zakończenie uczniowie otrzymali w prezencie od pani Kazimiery autorskie tomiki poezji.

       

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych