• Rozpoczęcie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

     • „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

       Stefan Żeromski

       

      1 września br. w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Ze względu na warunki epidemiologiczne, spotkanie klas pierwszych odbyło się na hali sportowej. Tym samym zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców rozpoczął się bardzo szczególny czas. 

      Wszystkim naszym Uczniom, którzy dzisiaj rozpoczęli przygodę z nauką, życzymy samych sukcesów na każdym etapie edukacji, osiągania kolejnych wyżyn i rozwijania swoich umiejętności. 

      Rodzicom i Nauczycielom życzymy cierpliwości i wytrwałości w  wychowywaniu  młodego pokolenia, a także poczucia satysfakcji z osiągania przez podopiecznych jak najlepszych rezultatów.

    • Rok szkolny 2021/2022
     • Rok szkolny 2021/2022

     •          Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że uroczystość inauguracji roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 roku według następującego harmonogramu:

      1. godzina 900 - spotkanie dyrekcji i wychowawców klas pierwszych na hali sportowej,
      2. godzina 900 - spotkanie wychowawców klas drugich z uczniami w salach lekcyjnych,
      3. godzina 1000 - spotkania wychowawców pozostałych klas w salach lekcyjnych.

       

      Prosimy o zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz o zachowanie dystansu.

       

    • Bezpieczny powrót do szkoły
     • Bezpieczny powrót do szkoły

     •  

      Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Załączniki Wytyczne MEiN, MZ i GIS

    • INFORMACJA
     • INFORMACJA

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godzinie  12:00  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych do  szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół.

      O godzinie 12:30 na hali sportowej odbędzie się spotkanie  dla kandydatów przyjętych do naszych szkół i ich rodziców z dyrekcją szkoły.

    •             Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół w roku szkolnym 2021/2022
     • Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół w roku szkolnym 2021/2022

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. o godzinie  12:00  zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół.

      O godzinie 12:30 na hali sportowej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół i ich rodziców.

       

      Ważne informacje

      W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Niezłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

    • WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"
     • WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"

     •     20 maja 2021 roku odbył się drugi etap dwunastego szkolnego konkursu matematycznego "Mistrz Rachunków". Uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań rachunkowych.

      Najlepszy wynik uzyskała Julia Tomczyk z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

      Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Zuzanna Lipa z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego i Julia Szymańska z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

       

      Zwyciężczyniom gratulujemy.

       

      Organizatorzy:

      Anna Mattusch, Robert Gajek

    • Konferencja Digital Youth Forum
     • Konferencja Digital Youth Forum

     • !0 czerwca 2021 klasa 2Tip wzięła udział w konferencji Digital Youth Forum, która  poświęcona była  edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.

      Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy. W 2020 roku impreza po raz pierwszy odbyła się w formule online.

      Transmisja wydarzenia była  prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakładał przerwy na krótkie dyskusje na forum klasy, udział w konkursach online.

    • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.
     • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.

     •         Z inicjatywy Andrzeja Cupryjak-Socha w ostatni weekend maja na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku odbyły się 21-godzinne warsztaty z trenerem mieszanych sztuk walki (MMA) –  Piotrem Jeleniewskim. Trening zorganizowano dla dwóch grup wiekowych, tzw. juniorów i seniorów.

      Szkolenie odbyło się w ramach długofalowego projektu pod nazwą  ,,Program Fight – Piotr Jeleniewski’’. Zamysłem całego przedsięwzięcia jest przygotowanie zawodników do walk w różnych formułach na poziomie amatorskim oraz zawodowym. Jest to dosyć czasochłonny proces, w którym zajęcia odbywają się w oparciu o profesjonalne innowacyjne programy treningowe stosowane na co dzień przez Piotra Jeleniewskiego.

      Mamy nadzieję, że niecodzienne połączenie technik Tradycyjnego Kung-fu Tanglanquan i MMA zaprocentuje w przyszłości spektakularnymi efektami.

      Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki niezastąpionej pomocy wspaniałych rodziców i dorosłych uczestników zajęć – podsumowuje Andrzej Cupryjak-Socha. – Chciałbym bardzo podziękować Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Starostwu Powiatowemu w Kielcach za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, a także wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego w naszej szkole – bez waszej znacznej pomocy nic by się nie udało.

       

      ,,Sztuka nigdy się nie kończy, nauka nigdy się nie kończy, innowacje nigdy się nie kończą.”

       

      Ewa Pasternak

    • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Chmielnik, dnia  07.06.2021 r.

       

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO

       

                                                                   na realizację zadania

       

      pn.: „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół
      w Chmielniku”
      w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

                     Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

      Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

      Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt., na które składają się punkty
      za cenę.

                  Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
      w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       

             

       

      Otrzymują:

      • Wszyscy uczestnicy postępowania

       

    • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”
     • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”

     •      2 czerwca 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia ” w Kielcach odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki konkurs pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”. Nad jego przebiegiem patronat objęli: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wojewoda Świętokrzyski. Konkurs polegał na przygotowaniu pocztówki nawiązującej do antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski. Organizatorzy imprezy do końca kwietnia otrzymywali prace z całego województwa świętokrzyskiego. Z naszej szkoły swoje pocztówki wysłały: Justyna Poniewierka z klasy 1tż, Weronika Jędrzejowska z klasy 2thżp oraz Julia Tomczyk z klasy 2c. Uczennice przygotowywały się do wykonania prac pod kątem merytorycznym podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, Pana Kamila Króla. W swojej pracy wykazały się przede wszystkim szczególną kreatywnością, dlatego ich pocztówki zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej.

       

      W gronie laureatów wojewódzkiego konkursu pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ” znalazła się Julia Tomczyk z klasy 2c, która zdobyła pierwsze miejsce. Tym samym pocztówka Julii została uznana za najlepszą ze wszystkich prac z całego województwa.

       

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

    • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

      ul. A. Dygasińskiego 11

      26-020 Chmielnik

                                                         Chmielnik, dn. 01.06.2021 r.

       

      INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

      w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00

      na realizację zadania pn:

       „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

      1. Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław
      • Cena całości zamówienia 17214,50 zł brutto słownie (siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 50/100).

       

     • Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy - „Mistrz lektury”

     •          W dniu 21 kwietnia 2021 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, odbył się konkurs pn. „Mistrz lektury”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań wylosowanych przez system. Wśród lektury, których znajomości należało się wykazać, znalazły się, m.in.: „Lalka” B. Prusa, „Dziady” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego, „Ferdydurke” W. Gombrowicza.
                  W gronie laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. „Mistrz lektury” znalazły się aż trzy uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Bezkonkurencyjna okazała się Karolina Miszczyk, uczennica klasy 3AB, która zajęła miejsce pierwsze.

      Bardzo wysoki wynik uzyskała także: Natalia Kulka  (klasa 3AB)– miejsce drugie i Agata Sajkiewicz (klasa 3AB) – miejsce trzecie.

      Serdecznie gratulujemy!!!

      Karolina Miszczyk – miejsce pierwsze w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

      pn. „Mistrz lektury” i dyrektor PZS w Chmielniku: Sławomir Wójcik.

       

      Opracowanie: M. Świerzewska

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych