• ŚWIĘTUJEMY 3 MAJA

     • Z okazji nadchodzącego Święta Narodowego Trzeciego Maja uczniowie z klas 2 tż i 2 tsi pod kierunkiem Pani Bożeny Styrcz i Pana Kamila Króla zorganizowali akademię, która upamiętniła uchwalenie naszej pierwszej Konstytucji. Przeszła ona do historii jako druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza.

      W czasach zaborów patriotyczna część społeczeństwa polskiego obchodziła rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Pod koniec XIX w. w Galicji obchody te przybrały doniosły charakter, podobnie jak w całej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednak po II wojnie światowej politycy rządzący naszym krajem zrezygnowali z upamiętniania tego wydarzenia. 6 kwietnia 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił jako święto państwowe dzień Trzeciego Maja, rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Teraz kontynuujemy tę tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii.

      Opracował: Kamil Król

     • Dni Otwarte w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

     •  

      7 kwietnia odbyły się Dni Otwarte w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, podczas których uczniowie ostatnich klas Szkół Podstawowych mogli zapoznać się z bogatą ofertą naszej szkoły, wyposażeniem oraz panującą atmosferą.

      Podczas prezentacji kierunków kształcenia zostały omówione również projekty realizowane przez Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku:

      1) projekt pt. .: " Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

      w ramach którego grupa 40 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych w maju odbędzie 4-tygodniowe praktyki we Włoszech w Rimini

      2) projekt pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078858 który jest współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, w ramach którego grupa 20 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych we wrześniu 2021 roku odbyła miesięczne praktyki w Austrii a kolejna grupa 20 uczniów we wrześniu 2022 roku wyjedzie na 4-tygodniowe praktyki do do Austrii (Köflach) region Styrii.

       

     • XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych

     • Stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR 2022/2023

      Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

      Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

       

      a)      są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

      b)      są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

      c)      mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

      d)      pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawnościlub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

      e)      osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

       

                 Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023 Segment IA dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

       

      Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminieod 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

     • Uczniowie przygotowują się do praktyk we Włoszech

     •  

      Dla uczestników projektu pt. .: "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowane zostały zajęcia kulturowe, zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia z psychologiem.

      W miesiącu marcu dwie grupy wyjazdowe liczące po 20 osób odbyły po 10 godzin zajęć kulturowych na których zostały poruszone najważniejsze zagadnienia dotyczące Włoch położenie kraju, ludność, język, największe miasta Włoch i ich zabytki.

      Omówiono kuchnię włoską i najpopularniejsze potrawy. Wykładowca przedstawił młodzieży informacje dotyczące miasta Rimini, do którego wybiera się grupa na praktyki w branży gastronomicznej, informatycznej i mechanicznej (mechanik pojazdów samochodowych).

      W miesiącach marzec-kwiecień odbywały się również zajęcia z języka włoskiego ( każda z grup odbędzie 40 godzin z języka włoskiego).

      Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach i często zadawała pytania dotyczące interesujących ich zagadnień.

      Przygotowała: Milena Jarek

     • "Wiosenne inspiracje kulinarne z makaronem”

     • 07 kwietnia w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbył się konkurs kulinarny ,,Wiosenne inspiracje kulinarne z makaronem”

       

      Konkurs miał zasięg międzyszkolny, adresowany był do uczniów kształcących się w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz szkole branżowej.

      Do konkursu zgłosiło się 9 drużyn. Ocenie podlegało:

      a) zgodność potrawy z tematyką konkursu 1-10 pkt,

      b) sporządzanie potrawy zgodnie z technologią/recepturą 1-10 pkt,

      c) wygląd potrawy (estetyka, dekoracja) 1-20 pkt,

      d) smak potrawy 1-20 pkt,

      e) dobór metody obsługi i jej poprawność 1-10 pkt,

      f) aranżacja stołu 1-10 pkt,

      g) poprawność dobranej zastawy stołowej do potrawy i metody serwowania 1-10 pkt,

      e) przestrzeganie przepisów bhp, organizacja stanowiska pracy, strój ucznia kucharza i kelnera 1-10 pkt

      Poziom był bardzo wyrównany ale ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła drużyna w skład której wchodziły uczennice z klasy 3 techniku żywienia i usług gastronomicznych: Katarzyna Radota, Agata Chmielewska, Wiktoria Panak się. Pozostałe drużyny zajęły egzekwo drugie miejsce.

      Przygotowała: Anna Zaworska-Królik, Milena Jarek

     • Tomasz Wolny Mistrzem, a drużyna na 3 miejscu w klasyfikacji szkół !!!

     • 12 kwietnia 2022r. na sali gimnastycznej III LO im. C.K. Norwida w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

      Do rywalizacji przystąpiło ponad 120 zawodniczek i zawodników z 24 świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych,

      a wśród nich sześcioosobowa reprezentacja naszej szkoły, którą tworzyli:

       

      1. Koźbiał Natalia - 2 thż

      2. Kawalec Natalia – 3 a

      3. Janus Emil – 4 tpsrw

      4. Wolny Tomasz – 4 tpsrw

      5. Kamiński Kamil – 4 tpsrw

      6. Brela Jakub – 1 tps

       

      Rywalizację przeprowadzono w dwóch kategoriach wagowych dziewcząt: 57kg i +57kg oraz pięciu kategoriach wagowych chłopców: 66kg, 74kg, 83kg, 93kg i +93kg, w których każdy startujący miał do wykonania trzy próby. Zawody toczyły się na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, gdzie o zwycięstwie decydowały dosłownie “kilogramy”.

      Startująca po raz pierwszy w tego typu zawodach nasza drużyna spisała się rewelacyjnie, a prawdziwym Mistrzem okazał się Tomasz Wolny w kategorii do 83kg, który wyciskając w najlepszej próbie 135kg wywalczył pierwsze miejsce wyprzedając o 5kg między innymi czwartego w tej kategorii kolegę z drużyny Kamila Kamińskiego. Pozostali nasi reprezentanci i reprezentantki w “swoich debiutach” podobnie jak Kamil indywidualną rywalizację zakończyli na najbardziej nielubianych przez sportowców czwartych miejscach.

      Jednak na koniec zawodów cała nasza drużyna mogła cieszyć się wspólnie, gdyż w klasyfikacji szkół znaleźliśmy się na najniższym stopniu podium zdobywając okazały pamiątkowy puchar. Ponadto wynik osiągnięty przez Tomka uplasował go na 2 miejscu w kategorii open chłopców!!!

       

      Grono laureatów w klasyfikacji drużynowej przedstawia się następująco:

       

      1. I LO Kielce

      2. III LO Kielce

      3. PZS Chmielnik

      4. I LO Starachowice

      5. ZSZ 1 Kielce

      6. ZSZ 2 Starachowice

       

       

       

      Sylwester Panek

     • Lekcja czytelnicza w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

     • W środę 13 kwietnia uczniowie klas: 2a, 3ti, 3tps i 4 tżi wzięli udział w zajęciach czytelniczych przeprowadzonych przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

      Tematyka spotkania dotyczyła korzyści płynących z czytania. Młodzież dyskutowała na temat rynku wydawniczego oraz popularnych książek. Próbowała także odpowiedzieć na pytanie - jaki wpływ na zdrowie i psychikę człowieka może mieć regularne czytanie. Mało kto wie, że książka jest skutecznym środkiem w zapobieganiu depresji.

      Uczniowie mieli możliwość obejrzenia zbiorów bibliotecznych, w tym rzadkich starodruków.

      Dodatkowo, nasza biblioteka otrzymała w prezencie pamiątkowe albumy, które zasilą księgozbiór podręczny.

     • Wesołego Alleluja

     • Niech zmartwychwstały Chrystus wypełni Was radością, spokojem i  wiarą w dobro świata.

      Życzenia spokojnych, rodzinnych i spędzonych w pięknej rodzinnej atmosferze

      Świąt Wielkanocnych

       

      składają Dyrekcja, grono pedagogiczne 

        oraz      społeczność  szkolna 

      Powiatowego Zespołu Szkół 

      w Chmielniku

     • Global Money Week

     • Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza to ogólnoświatowa akcja, której celem jest zainspirowanie młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu. Przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i oszustwami związanymi z nowymi technologiami.

      Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem Ochrona danych i pieniądza przed cyberzagrożeniami. Jakie konsekwencje finansowe niesie kradzież tożsamości? Podczas spotkania on-line ekspert z Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Pan Łukasz Pastuszyński, przybliżał młodzieży naszej szkoły zagadnienia związane z bezpiecznym poruszaniem się w środowisku finansowym. Szkolnymi koordynatorem spotkania byli nauczyciele informatyki.

     • SUKCESY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU W REALIZACJI PROJEKTÓW MOBILNOŚCI

     •  

      Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2021/2022 realizuje projekt pt. ,,Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” wyjazd młodzieży na miesięczne praktyki do Rimini we Włoszech. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER.

      Łączny budżet projektu to kwota ponad 400 tysięcy zł.

      Beneficjentami projektu jest 40 uczniów

      z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych.

      Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dlatego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym odbywają staż.

      Korzyści dla ucznia:

      • realizacji praktyk zawodowych we Włoszech przez okres 4 tygodni- wyjazd w maju 2022 roku,

      • udział w zajęciach z przygotowania językowego (język włoski zawodowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych,

      • otrzymanie kieszonkowego na wyjazd ok. 3000zł

      • udział w wycieczkach kulturowych (Rimini, Florencja, Wenecja, San Marino)

      • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u włoskiego pracodawcy

      • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we wszystkich krajach UE.

      Opracował: Milena Jarek, Robert Gajek

     • "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

     • W roku szkolnym 2021/2022 młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku bierze udział
      w jubileuszowym X Projekcie Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach upowszechniali wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, ale także profilaktyki uzależnień, kształtowali właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

      Poprzez podjęte działania zostały rozwijane umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

      Młodzież po przeprowadzonych zajęciach przygotowała plakaty, które zostały wyeksponowane
      na korytarzach szkolnych.

      W ramach współpracy szkoły z Komisariatem Policji w Chmielniku, dzielnicowy p. Mariusz Pawłowski przeprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń oraz aplikację Maja Komenda.

       

      Aneta Barucha-Wolska

     • Zwiedzanie zabytków Chęcin, Podzamcza, skansenu w Tokarni i fortalicji w Sobkowie

     • 31.03.2022 r. uczniowie z klas 3Tip, 2Thżp i 2Tsi wybrali się na kolejną wycieczkę autokarową. Tym razem zwiedzali zabytki w gminie Chęciny i w Sobkowie. W autokarze przewodnik przedstawił zasady obowiązujące podczas wycieczki, jej program, a także opowiedział o mijanych atrakcjach turystycznych.

      Uczniowie zaczęli zwiedzanie od Chęcin, gdzie w klasztorze franciszkanów poznali historię miasta, a także zabudowania należące do zakonu. Następnie udali się na spacer po Chęcinach, podczas którego przewodnik opowiedział o klasztorze bernardynek, Niemczówce, rynkach, synagodze i kościele pw. św. Bartłomieja. Kolejnym miejscem zwiedzania był zamek. Uczniowie weszli na baszty, spacerowali po zamku dolnym i górnym oraz słuchali opowieści przewodnika na temat historii obiektu.

      Po zwiedzeniu miasta uczniowie pojechali do Podzamcza Chęcińskiego, gdzie zwiedzali zespół pałacowo-parkowy. Po tej lekcji historii odpoczęli i zjedli posiłek przy ognisku w Parku Etnograficznym w Tokarni. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie skansenu, podczas którego uczniowie poznali życie codzienne na polskiej wsi w poprzednich stuleciach. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem przyglądali się wiejskiej zabudowie drewnianej, a także zobaczyli przedmioty używane w gospodarstwach.

      Ostatnim punktem programu był Sobków, gdzie uczniowie dowiedzieli się o dziejach fortalicji, a także o znaczeniu Nidy w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym regionu. Udało się zatem zrealizować wszystkie zaplanowane atrakcje, dzięki czemu była to niezwykła lekcja w terenie.

     • Zwiedzanie kieleckich rezerwatów przyrody

     • 25 marca  2022r. uczniowie z klas 3Thżp, 3Tsp i 2Bfm pojechali na wycieczkę z przewodnikiem do kieleckich rezerwatów przyrody. W 2021 r. doceniono wyjątkowość miasta Kielce pod względem geologicznym. Geopark Świętokrzyski uzyskał  status światowego geoparku UNESCO.


      W trakcie zajęć uczniowie poznali skały z różnych okresów geologicznych oraz większość pasm Gór Świętokrzyskich, które obserwowali z tarasów widokowych. Na początku zwiedzili rezerwat przyrody Wietrznia, gdzie przyswoili sobie wiedzę o życiu na Ziemi w okresie dewonu. W dalszej kolejności udali się na spacer po Kadzielni. Tutaj przyjrzeli się panoramom Gór Świętokrzyskich z kilku punktów widokowych, zobaczyli Skałkę Geologów, zapis wielkiego wymierania, przypomnieli sobie na czym polegają procesy krasowe, a także poznali historię kieleckich kamieniołomów i Jeziora Szmaragdowego. Kolejnym punktem programu była Karczówka, gdzie uczniowie zapoznali się z krajobrazem pokopalnianym, a także zwiedzili zabudowania klasztorne i barokowy kościół pw. Karola Boromeusza.

      Przed następnym punktem programu uczestnicy wycieczki odpoczywali w Pasażu Świętokrzyskim. Następnie udali się na Ślichowice, gdzie podziwiali panoramy Gór Świętokrzyskich oraz fałd obalony powstały podczas ruchów górotwórczych orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej).

      Ostatnim punktem programu był rezerwat przyrody Biesak-Białogon. W trakcie leśnego spaceru uczniowie zobaczyli tu najstarsze skały w Kielcach i zapis wulkanizmu. Podczas wycieczki przewodnik opowiedział również o historii mijanych miejscowości oraz ich atrakcjach turystycznych.

      Opracował Kamil Król

     • "Seniorze, nie daj się oszukać"

     • 22 marca br. uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i chmielnicka policja zorganizowali akcję Seniorze, nie daj się oszukać.

      Akcję przeprowadzono w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze. 

      Szkolny koordynator projektu p. Aneta Barucha-Wolska i dzielnicowy p. Mariusz Pawłowski zapewniają, że to pierwsze tego typu wydarzenie skierowane do chmielnickich seniorów i zapewne nie ostatnie. Młodzież, która doskonale porusza się w cyberprzestrzeni, wie jakie niebezpieczeństwa internetowe mogą czekać na nieświadome osoby starsze. Od wielu lat uczniowie biorą udział w akcjach typu „bezpieczny internet”. Teraz temat cyberzagrożeń chcą naświetlić seniorom, którzy coraz częściej korzystają z komputerów, laptopów, czy smartfonów. 

      Na Rynku w Chmielniku młodzież rozdawała osobom w podeszłym wieku ulotki, w jaki sposób uchronić się przed oszustami i ich metodami. Apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z obcymi osobami, zarówno tych osobistych, telefonicznych, jak i przez internet oraz o rozwagę w udzielaniu informacji na temat swojego stanu majątkowego. Przestrzegała przed podawaniem numerów kont, haseł do nich, czy przekazywaniem pieniędzy nieznajomym.

      Seniorzy mogą łatwo paść ofiarą oszustów internetowych. Przestępcy zazwyczaj podszywają się pod zaufane instytucje np. firmy kurierskie i operatorów komórkowych. Wysyłają maile i SMS-y, które nakłaniają do kliknięcie w link. Kieruje on do strony, na której proszą o podanie danych osobowych i/lub dokonanie wpłaty bądź dopłaty do przesyłki. W ten sposób z łatwością zdobywają informacje, które później pozwalają im na kradzież pieniędzy z kont lub służą do zaciągnięcia pożyczki, którą spłacać będzie musiał niczego nieświadomy senior.

      Inicjatorzy akcji chcą dotrzeć z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, młodzież będzie edukować także dziadków i babcie w swoich rodzinach.

     • Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj

     • Następna odsłona działań projektu pn.  Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Delegaturą IPN w Kielcach to realizacja kolejnych zadań modułowych.

      Uczniowie pod kierunkiem szkolnych koordynatorek  projektu  p. Anety Barucha–Wolskiej i p. Beaty Zaród, przygotowując się do wykonania kolejnych przedsięwzięć, wiele czasu spędzili w archiwum szkolnym oraz szkolnej bibliotece. Śledząc wpisy w kronikach i dostępnych dokumentach, poznali dogłębnie historię szkoły, co pozwoliło im na stworzenie prezentacji, plakatu oraz quizu tematycznego, dotyczącego patrona szkoły.

      Link do quizu o patronie szkoły Adolfie Dygasińskim https://forms.gle/BVMFBGEbat5StA9o9

     • STOP WOJNIE!

     • Dnia 09.03.2022 r. społeczność naszej szkoły dołączyła do tych, którym leży na sercu dobro Ukrainy. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali happening, który miał na celu zamanifestowanie naszego sprzeciwu przeciwko wojnie w Ukrainie.

      Przy dźwiękach polskiego hymnu uczestnicy rozpostarli flagę polską, przy hymnie ukraińskim - ukraińską.

      Dodatkowym elementem było ułożenie z żółtych i niebieskich kartek, które trzymali nad głowami uczniowie, pacyfy-znaku pokoju.

      Powaga, z jaką wszyscy podeszli do tej manifestacji, świadczy nie tylko o dojrzałości, ale i o solidarnoci z naszymi sąsiadami.

      ZDJĘCIA

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych