• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

     • „Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.

      Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,

      Na które warto poznać odpowiedzi…”

      Długo wyczekiwane wakacje minęły, zostały piękne wspomnienia. 

      Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Sławomir Wójcik zainaugurował rok szkolny 2022/2023. Powitał zaproszonych gości: p. Mariolę Badurę - przedstawiciela Rady Rodziców oraz  wicestarostę powiatu kieleckiego p. Tomasza Plebana.

      "Nowy rok szkolny będzie to czas niełatwy, czas wielu wyzwań, który mamy nadzieję przy owocnej współpracy wszystkich będzie satysfakcjonujący"- powiedział p. wicestarosta powiatu kieleckiego i życzył radości z odkrywania świata.

      Brawami pożegnano odchodzącą na emeryturę p. mgr Bożenę Styrcz. Dyrekcja podziękowała  serdecznie za współpracę i życzyła wielu sukcesów.

      Naszym pierwszoklasistom życzymy radości z odkrywania świata, wielu przyjaciół! Niech szkoła będzie dla Was Wszystkich miejscem wszechstronnego rozwoju, źródłem wiedzy oraz przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem.

      Powodzenia w nowym roku szkolnym 2022/2023.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     •  

      Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 9.00 na hali sportowej.

      Poprzedzi je okolicznościowa msza święta dla uczniów, która rozpocznie się o godz. 8.00 w kościele parafialnym.

     • Zmarł Bartłomiej Andrejas

     • Są pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi.

      Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 sierpnia 2022 r. odszedł od nas Ś.P. Bartłomiej Andrejas - uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

     • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

      1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
      3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
      4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
      5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
      6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
      8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
      9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

      /kuratorium.kielce.pl/

    • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023
     • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

     • Serdecznie witamy zrekrutowanych do klasy pierwszej! Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie Naszą szkołą. Przyjętym składamy gratulacje. Wierzymy, że najbliższe lata nauki będą czasem zdobywania wiedzy, odkrywania i pielęgnowania pasji oraz zainteresowań.

       

      Do zobaczenia 1 września.

       

       

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

      realizowane w Liceum Ogólnokształcacym i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

      Liceum Ogólnokształcące:

      profil policyjno-prawny: język polski, historia.

      profil techniczno medyczny: język angielski, biologia, chemia.

      Technikum:

      technik pojazdów samochodowych: matematyka,

      technik informatyk: fizyka (proszę zakupić tylko podręcznik do zakresu rozszerzonego i zbiór zadań),

      technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia.

     • Spotkanie z kandydatami przyjętymi i ich rodzicami

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 01.08.2022 r. o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład PZS w Chmielniku i ich rodziców.

                                                                              Dyrektor Sławomir Wójcik

     • Uwaga!

     •  

      Zakwalifikowani kandydaci do poszczególnych szkół proszeni są o potwierdzenie woli kontynuowania nauki w wybranej szkole poprzez wypełnienie druku kandydata przyjętego oraz dostarczenie wymaganych dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty).

     • Adam Chynek na 11 miejscu w Polsce !!!

     • W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Do rywalizacji przystąpiło po 32 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Były to osoby, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły I i II miejsca. W najstarszej grupie czyli kategorii uczniów szkóły średnich, województwo świętokrzyskie reprezentował uczeń Naszej Szkoły Adam Chynek.

      W finale Adam po raz kolejny zaprezentował znakomite przygotowanie i wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa, zajmując 11 miejsce !!!

      Sylwester Panek

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Ten rok szkolny był dla nas wszystkich wyjątkowy. Panująca na świecie pandemia COVID-19, sytuacja na Ukrainie dosłownie z dnia na dzień zmieniła naszą edukację. Uczyliśmy się przez ten czas nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Niosło to za sobą wiele trudności, lepszych oraz gorszych chwil.  Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale: my – uczniowie, nasi nauczyciele oraz dyrekcja. Włożyliśmy wiele wysiłku w dostosowanie się do tej nowej sytuacji i możemy z dumą mówić, że dotrwaliśmy i ten rok szkolny skończył się dla nas pełnią satysfakcji i dobrych wyników.

      Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli i wychowawców. To właśnie im zawdzięczamy to, jak każdego dnia pełnią sił próbowali, by e-lekcje nie odbiegały aż tak od lekcji w szkolnych ławkach. Przekazywali nam wiedzę wykorzystując sposoby nowe zarówno dla nas jak i dla nich. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość. Za to, ile starania włożyli, by taka forma nauki była dla nas ciekawa.My, uczniowie, daliśmy z siebie wszystko, by przyzwyczaić się do takiego trybu nauki, a potem wrócić do szkolnych ław. Każdego kosztowało to wiele emocji, jednak udało nam się. Przez to po roku szkolnym 2021/2022 możemy czuć się z siebie wyjątkowo dumni.

      Panom Dyrektorom chcielibyśmy podziękować za słowa wspierające na duchu zarówno nas uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasz wkład i pracę dla naszego Zespołu Szkół.

      Cóż… Co teraz? Teraz WAKACJE! Wszystkim życzymy, pogodnych, bezpiecznych wakacji. Czy w górach, czy nad morzem czy jeziorem. Ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich, wielu pięknych chwil oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

      Samorząd Uczniowski

     • Uczniowie naszej szkoły laureatami ogólnopolskiego konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi”

     • 18 czerwca 2022 r., w trakcie Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych, odbyło się podsumowanie X edycji konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi” , który został zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjno - Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. W kwietniu 2022 r. Kamila Skrzyniarz z klasy 3 thżp, Magdalena Władna z klasy 3 thżp i Konrad Mierzwa z klasy 3 tip nagrali interesujący film na temat zabytków kultury żydowskiej w Chmielniku, dzięki czemu znaleźli się w gronie laureatów konkursu i zajęli III miejsce. Ten sukces został doceniony przez organizatorów, którzy przyznali naszym uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

      W trakcie pierwszego dnia Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych uczniowie z naszej szkoły wzięli również udział w spotkaniu autorskim z cyklu „Jestem stąd i mi zależy”, w trakcie którego Stanisław Kryciński opowiedział o dziejach i kulturze Łemków. Następnie wysłuchali „Opowieści chasydzkich” w wykonaniu Ewy Lubacz. W Chmielnickim Centrum Kultury organizatorzy zapewnili naszym uczniom poczęstunek. Serdecznie gratulujemy Kamili, Magdalenie i Konradowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

       

      Opracował Kamil Król

      Fot. Chmielnickie Centrum Kultury

     • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

     • Dominika Pawłowska – uczennica klasy 2ti została wyróżniona w X jubileuszowej edycji konkursu zorganizowanego w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022, będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Tematyką X edycji projektu było Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 Razem dla lepszego Internetu.

      Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była p. Aneta Barucha-Wolska.

      Dominika uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach projektowych organizowanych w szkole oraz samodzielnie wykonała wyróżnioną pracę konkursową, za którą otrzymała cenną nagrodę. Jest jedną z 6. nagrodzonych osób w kategorii szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim. 

      Podczas gali wręczenia nagród zaproszeni goście wysłuchali dedykowanego im koncertu uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. 

      Gratulujemy i życzymy Dominice dalszych sukcesów!

     • NOWA PRACOWNIA FRYZJERSKA!!!

     • W II semestrze nasza szkoła została wzbogacona o pracownię fryzjerską w budynku przy ulcy Furmańskiej.

      Projekt  nowoczesnej pracowni pod nadzorem nauczycieli zawodu p. Wiolety Baran i p. Iwony Szemraj przygotowały samodzielnie uczennice na kierunku fryzjerskim.

      Wykorzystały nie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych przeznaczonych do projektowania wnętrz, zasad BHP i ppoż, ergonomii,  ale również doświadczenie zdobyte na zajęciach praktycznych nauki zawodu w minionych latach.

      Tak profesjonalnie  przygotowana  pracownia fryzjerska będzie służyć młodszym koleżankom kształcącym się w zawodzie fryzjer.

     • Adam Chynek z awansem do finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej !!!

     • 28 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Organizatorami eliminacji byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Do udziału na tym etapie zakwalifikowały się osoby, które wcześniej zwyciężyły na szczeblu gminnym i powiatowym w poszczególnych kategoriach wiekowych.

      Naszą gminę i powiat, a zarazem także szkołę w najstarszej kategorii reprezentował Adam Chynek uczeń klasy 2A LO w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, który po raz kolejny wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa.

       

      Najlepsze wyniki w grupie szkół ponadpodstawowych osiągnęli:

       

      1. Adam Chynek – PZS w Chmielniku.

      2. Hubert Celuch – ZSZ nr 2 w Starachowicach.

      3. Bartłomiej Mazurek – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

       

      Osoby, które zajęły I i II miejsca w poszczególnych katergoriach wiekowych będą reprezentowały województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego OTWP , który zostanie przeprowadzony w dniach 25-26 czerwca br. w Miliczu w woj. dolnośląskim.

       

       

       

      Sylwester Panek

     • Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji na kierunek: technik pojazdów samochodowych

     • Mamy to!!!

      Polska Izba Motoryzacji w dowód uznania wysokiej jakości kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej realizowanego przez Powiatowy Zespól Szkół w Chmielniku oraz aktywności projektowej przyznała Akredytację PIM na kierunek kształcenia: technik pojazdów samochodowych na okres 5 lat. Złożony wniosek został  poddany formalnej i  merytorycznej  ocenie,  w  wyniku  której uzyskał pozytywną akceptację Komisji Akredytacyjnej. Zostaliśmy docenieni za  trud  włożony  w  poszerzanie  możliwości  rozwojowych  w  obszarze kształcenia zawodowego. Jest to także dowód uznania wysokiej  jakości realizowanych działań oraz licznie podejmowanych innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej, których podejmuje się nasza placówka.

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych