• SUKCESY POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU W REALIZACJI PROJEKTÓW MOBILNOŚCI

     •  

      Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku 2021/2022 realizuje projekt pt. ,,Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” wyjazd młodzieży na miesięczne praktyki do Rimini we Włoszech. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER.

      Łączny budżet projektu to kwota ponad 400 tysięcy zł.

      Beneficjentami projektu jest 40 uczniów

      z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego i technikum pojazdów samochodowych.

      Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dlatego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym odbywają staż.

      Korzyści dla ucznia:

      • realizacji praktyk zawodowych we Włoszech przez okres 4 tygodni- wyjazd w maju 2022 roku,

      • udział w zajęciach z przygotowania językowego (język włoski zawodowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych,

      • otrzymanie kieszonkowego na wyjazd ok. 3000zł

      • udział w wycieczkach kulturowych (Rimini, Florencja, Wenecja, San Marino)

      • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u włoskiego pracodawcy

      • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we wszystkich krajach UE.

      Opracował: Milena Jarek, Robert Gajek

     • "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

     • W roku szkolnym 2021/2022 młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku bierze udział
      w jubileuszowym X Projekcie Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach upowszechniali wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, ale także profilaktyki uzależnień, kształtowali właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.

      Poprzez podjęte działania zostały rozwijane umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

      Młodzież po przeprowadzonych zajęciach przygotowała plakaty, które zostały wyeksponowane
      na korytarzach szkolnych.

      W ramach współpracy szkoły z Komisariatem Policji w Chmielniku, dzielnicowy p. Mariusz Pawłowski przeprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń oraz aplikację Maja Komenda.

       

      Aneta Barucha-Wolska

     • Zwiedzanie zabytków Chęcin, Podzamcza, skansenu w Tokarni i fortalicji w Sobkowie

     • 31.03.2022 r. uczniowie z klas 3Tip, 2Thżp i 2Tsi wybrali się na kolejną wycieczkę autokarową. Tym razem zwiedzali zabytki w gminie Chęciny i w Sobkowie. W autokarze przewodnik przedstawił zasady obowiązujące podczas wycieczki, jej program, a także opowiedział o mijanych atrakcjach turystycznych.

      Uczniowie zaczęli zwiedzanie od Chęcin, gdzie w klasztorze franciszkanów poznali historię miasta, a także zabudowania należące do zakonu. Następnie udali się na spacer po Chęcinach, podczas którego przewodnik opowiedział o klasztorze bernardynek, Niemczówce, rynkach, synagodze i kościele pw. św. Bartłomieja. Kolejnym miejscem zwiedzania był zamek. Uczniowie weszli na baszty, spacerowali po zamku dolnym i górnym oraz słuchali opowieści przewodnika na temat historii obiektu.

      Po zwiedzeniu miasta uczniowie pojechali do Podzamcza Chęcińskiego, gdzie zwiedzali zespół pałacowo-parkowy. Po tej lekcji historii odpoczęli i zjedli posiłek przy ognisku w Parku Etnograficznym w Tokarni. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie skansenu, podczas którego uczniowie poznali życie codzienne na polskiej wsi w poprzednich stuleciach. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem przyglądali się wiejskiej zabudowie drewnianej, a także zobaczyli przedmioty używane w gospodarstwach.

      Ostatnim punktem programu był Sobków, gdzie uczniowie dowiedzieli się o dziejach fortalicji, a także o znaczeniu Nidy w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym regionu. Udało się zatem zrealizować wszystkie zaplanowane atrakcje, dzięki czemu była to niezwykła lekcja w terenie.

     • Zwiedzanie kieleckich rezerwatów przyrody

     • 25 marca  2022r. uczniowie z klas 3Thżp, 3Tsp i 2Bfm pojechali na wycieczkę z przewodnikiem do kieleckich rezerwatów przyrody. W 2021 r. doceniono wyjątkowość miasta Kielce pod względem geologicznym. Geopark Świętokrzyski uzyskał  status światowego geoparku UNESCO.


      W trakcie zajęć uczniowie poznali skały z różnych okresów geologicznych oraz większość pasm Gór Świętokrzyskich, które obserwowali z tarasów widokowych. Na początku zwiedzili rezerwat przyrody Wietrznia, gdzie przyswoili sobie wiedzę o życiu na Ziemi w okresie dewonu. W dalszej kolejności udali się na spacer po Kadzielni. Tutaj przyjrzeli się panoramom Gór Świętokrzyskich z kilku punktów widokowych, zobaczyli Skałkę Geologów, zapis wielkiego wymierania, przypomnieli sobie na czym polegają procesy krasowe, a także poznali historię kieleckich kamieniołomów i Jeziora Szmaragdowego. Kolejnym punktem programu była Karczówka, gdzie uczniowie zapoznali się z krajobrazem pokopalnianym, a także zwiedzili zabudowania klasztorne i barokowy kościół pw. Karola Boromeusza.

      Przed następnym punktem programu uczestnicy wycieczki odpoczywali w Pasażu Świętokrzyskim. Następnie udali się na Ślichowice, gdzie podziwiali panoramy Gór Świętokrzyskich oraz fałd obalony powstały podczas ruchów górotwórczych orogenezy waryscyjskiej (hercyńskiej).

      Ostatnim punktem programu był rezerwat przyrody Biesak-Białogon. W trakcie leśnego spaceru uczniowie zobaczyli tu najstarsze skały w Kielcach i zapis wulkanizmu. Podczas wycieczki przewodnik opowiedział również o historii mijanych miejscowości oraz ich atrakcjach turystycznych.

      Opracował Kamil Król

     • "Seniorze, nie daj się oszukać"

     • 22 marca br. uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i chmielnicka policja zorganizowali akcję Seniorze, nie daj się oszukać.

      Akcję przeprowadzono w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze. 

      Szkolny koordynator projektu p. Aneta Barucha-Wolska i dzielnicowy p. Mariusz Pawłowski zapewniają, że to pierwsze tego typu wydarzenie skierowane do chmielnickich seniorów i zapewne nie ostatnie. Młodzież, która doskonale porusza się w cyberprzestrzeni, wie jakie niebezpieczeństwa internetowe mogą czekać na nieświadome osoby starsze. Od wielu lat uczniowie biorą udział w akcjach typu „bezpieczny internet”. Teraz temat cyberzagrożeń chcą naświetlić seniorom, którzy coraz częściej korzystają z komputerów, laptopów, czy smartfonów. 

      Na Rynku w Chmielniku młodzież rozdawała osobom w podeszłym wieku ulotki, w jaki sposób uchronić się przed oszustami i ich metodami. Apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z obcymi osobami, zarówno tych osobistych, telefonicznych, jak i przez internet oraz o rozwagę w udzielaniu informacji na temat swojego stanu majątkowego. Przestrzegała przed podawaniem numerów kont, haseł do nich, czy przekazywaniem pieniędzy nieznajomym.

      Seniorzy mogą łatwo paść ofiarą oszustów internetowych. Przestępcy zazwyczaj podszywają się pod zaufane instytucje np. firmy kurierskie i operatorów komórkowych. Wysyłają maile i SMS-y, które nakłaniają do kliknięcie w link. Kieruje on do strony, na której proszą o podanie danych osobowych i/lub dokonanie wpłaty bądź dopłaty do przesyłki. W ten sposób z łatwością zdobywają informacje, które później pozwalają im na kradzież pieniędzy z kont lub służą do zaciągnięcia pożyczki, którą spłacać będzie musiał niczego nieświadomy senior.

      Inicjatorzy akcji chcą dotrzeć z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, młodzież będzie edukować także dziadków i babcie w swoich rodzinach.

     • Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj

     • Następna odsłona działań projektu pn.  Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj, organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Delegaturą IPN w Kielcach to realizacja kolejnych zadań modułowych.

      Uczniowie pod kierunkiem szkolnych koordynatorek  projektu  p. Anety Barucha–Wolskiej i p. Beaty Zaród, przygotowując się do wykonania kolejnych przedsięwzięć, wiele czasu spędzili w archiwum szkolnym oraz szkolnej bibliotece. Śledząc wpisy w kronikach i dostępnych dokumentach, poznali dogłębnie historię szkoły, co pozwoliło im na stworzenie prezentacji, plakatu oraz quizu tematycznego, dotyczącego patrona szkoły.

      Link do quizu o patronie szkoły Adolfie Dygasińskim https://forms.gle/BVMFBGEbat5StA9o9

     • STOP WOJNIE!

     • Dnia 09.03.2022 r. społeczność naszej szkoły dołączyła do tych, którym leży na sercu dobro Ukrainy. Uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali happening, który miał na celu zamanifestowanie naszego sprzeciwu przeciwko wojnie w Ukrainie.

      Przy dźwiękach polskiego hymnu uczestnicy rozpostarli flagę polską, przy hymnie ukraińskim - ukraińską.

      Dodatkowym elementem było ułożenie z żółtych i niebieskich kartek, które trzymali nad głowami uczniowie, pacyfy-znaku pokoju.

      Powaga, z jaką wszyscy podeszli do tej manifestacji, świadczy nie tylko o dojrzałości, ale i o solidarnoci z naszymi sąsiadami.

      ZDJĘCIA

     • Udział naszych uczniów w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”

     • 23 listopada 2021 r. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”.

        Z poszczególnych klas do testu edukacyjnego przystąpili: 2tsi: Bartłomiej Lewicki i Dominika Pawłowska, 2tż: Justyna Poniewierka, Natalia Koźbiał, Klaudia Kmiecik, Agata Długosz, Daria Majka i Patrycja Szafraniec, 3tip: Kaniecki Bartłomiej, Kacper Więckowski, 3tps: Jakub Łuczak, 3thżp: Weronika Jędrzejowska, 4tżi: Krzysztof Nowak i 2Bfm: Martyna Roguska.

      Tematyka konkursu objęła zagadnienia sprawy polskiej podczas I i II wojny światowej. Jej zakres dotyczył programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono online na platformie internetowej. Test trwał 45 minut i składał się z 25 pytań, w tym 24 zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych i jednego pytania opisowego. Uczniowie przygotowywali się do konkursu na zajęciach dodatkowych pod kierunkiem nauczyciela historii - Pana Kamil Króla. W teście uzyskali wyniki powyżej średniej z całego kraju oraz otrzymali dyplomy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów w nauce!

      Opracował Kamil Król

     • Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 – 2022"

     • Młodzież z naszej szkoły przyłączyła się do realizacji jubileuszowej X edycji projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 - 2022.

      Tematyka tegorocznej edycji związana jest z rozważnym korzystaniem w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych, metod kształcenia, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach dydaktycznych z młodzieżą rozwijają umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, kształtują właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka oraz praw autorskich. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz sponsorom, włączającym się w realizację tego przedsięwzięcia.

      Zadaniem uczniów uczestniczących w lekcjach informatyki jest indywidualny udział w konkursie i przygotowanie spotu reklamowego na temat Internet moją bazą wiedzy i inspiracji.

      Uczestnikom życzymy powodzenia.

       

      przygotowała : Aneta Barucha - Wolska

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

     • Kolejna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zaplanowana jest na wtorek 8 lutego 2022 r. Tegoroczne hasło akcji to „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

      Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) organizowana była w formule online we wtorek 8 lutego 2022 r., ale obchody akcji związane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r

      Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility − CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

      W naszej szkole obchody DBI  zapoczątkowała  akcja informacyjna podczas ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami, w dniu 3 lutego 2022 r. Należy również wspomnieć, że bierzemy udział w akcji "Świętokrzyskie nie hejtuje".

    • Protokół komisji z analizy ofert
     • Protokół komisji z analizy ofert

     • Protokół komisji z analizy ofert na zadanie " Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla uczniów i nauczycieli u producenta autobusów organizowane przez Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku dla uczestników projektu” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku"

     • Serce na nakrętki jest już w naszej gminie!

     •  

      Metalowe,czerwone serce przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek wykonane podczas zajęć praktycznych przez uczniów Powiatowego Zespołu Skół w Chmielniku stanęło przed chmielnickim ratuszem.

      Pierwsze nakrętki z rąk burmistrza Pawła Wójcika oraz dyrektora PZS w Chmielniku Sławomira Wójcika wpadły do serca, teraz kolej na Państwa.

      Zebrane nakrętki przekażemy dla małego mieszkańca naszej gminy – Mariuszka z Szyszczyc.

      Do pojemnika można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurtach, po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

     • Nasze uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • 15.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Takie wyróżnienie przysługuje najlepszemu uczniowi ze wszystkich klas maturalnych w danej szkole, albo uczniowi z wybitnymi osiągnięciami w jednej dziedzinie nauki i co najmniej dobrymi ocenami z pozostałych przedmiotów.

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów  to również nagroda pieniężna w wysokości trzech tysięcy złotych, która jest wypłacana w dwóch transzach. W roku szkolnym 2021/2022 to szczególne wyróżnienie otrzymało 258 uczniów z całego województwa świętokrzyskiego. W gronie stypendystów znalazły się również uczennice z naszej szkoły: Natalia Jasik z klasy 3a, Julia Tomczyk z klasy 3c, Julia Litwin z klasy 3 thzp oraz Iga Mazur z klasy 3 tiżg. 

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy kolejnych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

     • Natalia Jasik laureatką konkursu!!!

     •  

      W dniu 26 listopada 2021 r. w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbył się finał wojewódzki XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

      W tym roku do finału zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 18 szkół z naszego regionu, których zadaniem było wypełnienie testu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. postępowania przy wypadkach, a także sprawdzających wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych.

      Po sprawdzeniu testów organizatorzy wyłonili szóstkę laureatów, w gronie których znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Jasik, która ostatecznie zajęła 4 miejsce tracąc do pierwszego miejsca zaledwie dwa punkty.

      Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród i wyróżnień laureatom dokonał Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz.

       

       

      Sylwester Panek

     • #świętokrzyskie NIE hejtuje

     • „Lubię Cię, a Ty mnie”
      „Fajnie, że jesteś”

       

      Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej - akcji przeprowadzanej z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego - pod hasłem „#świętokrzyskie NIE hejtuje”, uświadamiającej niebezpieczeństwo hejtu oraz konsekwencje z nim związane. W ramach tego projektu w szkole stanęły ścianki do robienia selfie, pojawiły się plakaty, a nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia lekcyjne poświęcone tej tematyce z wykorzystaniem między innymi spotu i materiałów zamieszczonych na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

      Nasz udział w kampanii jest odpowiedzią na nasilającą się falę hejtu we współczesnym świecie, zarówno wirtualnym, jak i rzeczywistym. Społeczność szkolna, promując hasło „nie hejtuj”, identyfikowała się z przesłaniem, że każdy człowiek, bez względu na wiek, poglądy czy kolor skóry, zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go prześladować, poniżać lub wyśmiewać. Szanując innych, szanujemy również siebie.

       

      szkolny koordynator: Aneta Barucha - Wolska

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych