• Udział naszych uczniów w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”

     • 23 listopada 2021 r. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie historycznym pt. „Wieki i dzieje”.

        Z poszczególnych klas do testu edukacyjnego przystąpili: 2tsi: Bartłomiej Lewicki i Dominika Pawłowska, 2tż: Justyna Poniewierka, Natalia Koźbiał, Klaudia Kmiecik, Agata Długosz, Daria Majka i Patrycja Szafraniec, 3tip: Kaniecki Bartłomiej, Kacper Więckowski, 3tps: Jakub Łuczak, 3thżp: Weronika Jędrzejowska, 4tżi: Krzysztof Nowak i 2Bfm: Martyna Roguska.

      Tematyka konkursu objęła zagadnienia sprawy polskiej podczas I i II wojny światowej. Jej zakres dotyczył programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzono online na platformie internetowej. Test trwał 45 minut i składał się z 25 pytań, w tym 24 zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych i jednego pytania opisowego. Uczniowie przygotowywali się do konkursu na zajęciach dodatkowych pod kierunkiem nauczyciela historii - Pana Kamil Króla. W teście uzyskali wyniki powyżej średniej z całego kraju oraz otrzymali dyplomy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów w nauce!

      Opracował Kamil Król

     • Projekt "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 – 2022"

     • Młodzież z naszej szkoły przyłączyła się do realizacji jubileuszowej X edycji projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021 - 2022.

      Tematyka tegorocznej edycji związana jest z rozważnym korzystaniem w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych, metod kształcenia, wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022.

      Nauczyciele informatyki na zajęciach dydaktycznych z młodzieżą rozwijają umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych, kształtują właściwe postawy wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka oraz praw autorskich. Realizacja projektu możliwa jest dzięki wsparciu Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz sponsorom, włączającym się w realizację tego przedsięwzięcia.

      Zadaniem uczniów uczestniczących w lekcjach informatyki jest indywidualny udział w konkursie i przygotowanie spotu reklamowego na temat Internet moją bazą wiedzy i inspiracji.

      Uczestnikom życzymy powodzenia.

       

      przygotowała : Aneta Barucha - Wolska

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

     • Kolejna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zaplanowana jest na wtorek 8 lutego 2022 r. Tegoroczne hasło akcji to „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

      Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) organizowana była w formule online we wtorek 8 lutego 2022 r., ale obchody akcji związane z dostępnymi wydarzeniami oraz realizowanymi wraz z uczniami działaniami będą trwały przez cały luty i marzec 2022 r

      Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

      Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility − CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

      W naszej szkole obchody DBI  zapoczątkowała  akcja informacyjna podczas ogólnoszkolnego spotkania z rodzicami, w dniu 3 lutego 2022 r. Należy również wspomnieć, że bierzemy udział w akcji "Świętokrzyskie nie hejtuje".

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych