• INFORMACJA
     • INFORMACJA

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godzinie  12:00  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych do  szkół wchodzących w skład Powiatowego Zespołu Szkół.

      O godzinie 12:30 na hali sportowej odbędzie się spotkanie  dla kandydatów przyjętych do naszych szkół i ich rodziców z dyrekcją szkoły.

    •             Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół w roku szkolnym 2021/2022
     • Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół w roku szkolnym 2021/2022

     • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. o godzinie  12:00  zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół.

      O godzinie 12:30 na hali sportowej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla kandydatów zakwalifikowanych do naszych szkół i ich rodziców.

       

      Ważne informacje

      W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Niezłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do szkoły.

    • WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"
     • WYNIKI II ETAPU XII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW"

     •     20 maja 2021 roku odbył się drugi etap dwunastego szkolnego konkursu matematycznego "Mistrz Rachunków". Uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań rachunkowych.

      Najlepszy wynik uzyskała Julia Tomczyk z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

      Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno Zuzanna Lipa z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego i Julia Szymańska z klasy 2c Liceum Ogólnokształcącego.

       

      Zwyciężczyniom gratulujemy.

       

      Organizatorzy:

      Anna Mattusch, Robert Gajek

    • Konferencja Digital Youth Forum
     • Konferencja Digital Youth Forum

     • !0 czerwca 2021 klasa 2Tip wzięła udział w konferencji Digital Youth Forum, która  poświęcona była  edukacji w zakresie bezpiecznego, kreatywnego i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.

      Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Impreza skierowana jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas 1-3 szkół ponadpodstawowych. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy. W 2020 roku impreza po raz pierwszy odbyła się w formule online.

      Transmisja wydarzenia była  prowadzona na stronie digitalyouth.pl. Program DYF, oprócz wystąpień, zakładał przerwy na krótkie dyskusje na forum klasy, udział w konkursach online.

    • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.
     • PROGRAM FIGHT –  PIOTR JELENIEWSKI W CHMIELNIKU 28-30.05.2021 r.

     •         Z inicjatywy Andrzeja Cupryjak-Socha w ostatni weekend maja na sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku odbyły się 21-godzinne warsztaty z trenerem mieszanych sztuk walki (MMA) –  Piotrem Jeleniewskim. Trening zorganizowano dla dwóch grup wiekowych, tzw. juniorów i seniorów.

      Szkolenie odbyło się w ramach długofalowego projektu pod nazwą  ,,Program Fight – Piotr Jeleniewski’’. Zamysłem całego przedsięwzięcia jest przygotowanie zawodników do walk w różnych formułach na poziomie amatorskim oraz zawodowym. Jest to dosyć czasochłonny proces, w którym zajęcia odbywają się w oparciu o profesjonalne innowacyjne programy treningowe stosowane na co dzień przez Piotra Jeleniewskiego.

      Mamy nadzieję, że niecodzienne połączenie technik Tradycyjnego Kung-fu Tanglanquan i MMA zaprocentuje w przyszłości spektakularnymi efektami.

      Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki niezastąpionej pomocy wspaniałych rodziców i dorosłych uczestników zajęć – podsumowuje Andrzej Cupryjak-Socha. – Chciałbym bardzo podziękować Dyrekcji Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Starostwu Powiatowemu w Kielcach za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, a także wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego w naszej szkole – bez waszej znacznej pomocy nic by się nie udało.

       

      ,,Sztuka nigdy się nie kończy, nauka nigdy się nie kończy, innowacje nigdy się nie kończą.”

       

      Ewa Pasternak

    • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • Rozstrzygnięcie zapytania cenowego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Chmielnik, dnia  07.06.2021 r.

       

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO

       

                                                                   na realizację zadania

       

      pn.: „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół
      w Chmielniku”
      w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

                     Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

      Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

      Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt., na które składają się punkty
      za cenę.

                  Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
      w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

       

             

       

      Otrzymują:

      • Wszyscy uczestnicy postępowania

       

    • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”
     • Sukcesy naszych uczennic w wojewódzkim konkursie pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”

     •      2 czerwca 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia ” w Kielcach odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki konkurs pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ”. Nad jego przebiegiem patronat objęli: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Wojewoda Świętokrzyski. Konkurs polegał na przygotowaniu pocztówki nawiązującej do antykomunistycznego i niepodległościowego ruchu partyzanckiego, który stawiał opór sowietyzacji Polski. Organizatorzy imprezy do końca kwietnia otrzymywali prace z całego województwa świętokrzyskiego. Z naszej szkoły swoje pocztówki wysłały: Justyna Poniewierka z klasy 1tż, Weronika Jędrzejowska z klasy 2thżp oraz Julia Tomczyk z klasy 2c. Uczennice przygotowywały się do wykonania prac pod kątem merytorycznym podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, Pana Kamila Króla. W swojej pracy wykazały się przede wszystkim szczególną kreatywnością, dlatego ich pocztówki zyskały uznanie w oczach komisji konkursowej.

       

      W gronie laureatów wojewódzkiego konkursu pt. „Pamięć o Żołnierzach Wyklętych ” znalazła się Julia Tomczyk z klasy 2c, która zdobyła pierwsze miejsce. Tym samym pocztówka Julii została uznana za najlepszą ze wszystkich prac z całego województwa.

       

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

    • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
     • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Zakup i dostawa specj alistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

     • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

      ul. A. Dygasińskiego 11

      26-020 Chmielnik

                                                         Chmielnik, dn. 01.06.2021 r.

       

      INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

      w dniu 31.05.2021 r. do godz. 12.00

      na realizację zadania pn:

       „Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”.

      1. Audiofon Matyja Spółka komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław
      • Cena całości zamówienia 17214,50 zł brutto słownie (siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złotych 50/100).

       

     • Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy - „Mistrz lektury”

     •          W dniu 21 kwietnia 2021 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, odbył się konkurs pn. „Mistrz lektury”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań wylosowanych przez system. Wśród lektury, których znajomości należało się wykazać, znalazły się, m.in.: „Lalka” B. Prusa, „Dziady” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego, „Ferdydurke” W. Gombrowicza.
                  W gronie laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. „Mistrz lektury” znalazły się aż trzy uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Bezkonkurencyjna okazała się Karolina Miszczyk, uczennica klasy 3AB, która zajęła miejsce pierwsze.

      Bardzo wysoki wynik uzyskała także: Natalia Kulka  (klasa 3AB)– miejsce drugie i Agata Sajkiewicz (klasa 3AB) – miejsce trzecie.

      Serdecznie gratulujemy!!!

      Karolina Miszczyk – miejsce pierwsze w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

      pn. „Mistrz lektury” i dyrektor PZS w Chmielniku: Sławomir Wójcik.

       

      Opracowanie: M. Świerzewska

    • Zarządzenie
     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r.

     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
      nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r. dotyczące realizacji praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania.

       

      Zgodnie z programem nauczania uczniowie klas drugich kształcących
      w zawodach:

      Ø technik żywienia i usług gastronomicznych

      Ø technik informatyk

      Ø technik pojazdów samochodowych

       

      oraz klasy trzeciej kształcącej w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w terminie od 24 maja 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku w wybranych zakładach pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyk i uzyskanie oceny wpisanej do dzienniczka praktyk.

      Opiekunami praktyk z ramienia szkoły są nauczyciele w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych- Pani mgr Joanna Juszczak, w zawodzie technik informatyk- Pani mgr Danuta Stanek oraz Pani mgr inż. Monika Brożyna w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

      Uczniowie zgłaszają zakłady pracy wychowawcom i odbierają
      2 egzemplarze umów podpisanych przez dyrektora PZS w Chmielniku oraz dzienniczek praktyk w dniu 21.05.2020 r. (piątek). Jednocześnie wszyscy uczniowie przynoszą podpisane oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia ( zał. 1 lub zał. 2) dotyczące wyrażenia zgody na realizację praktyki w w.w. terminie. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje zastępca kierownika CKZ w Powiatowym Zespole Szkół
      w Chmielniku Pan mgr Jan Sadowski.

       

       

      Dyrektor

       

      Sławomir Wójcik

    • Tydzień Bibliotek
     • Tydzień Bibliotek

     • Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Codziennie będziemy prezentować Państwu ciekawostki ze świata książek, a uczniowie w bibliotece odnajdą spokój i…. niespodzianki. 

     • 2 maja - Dzień Flagi

     • Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

      Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy może wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Ten symbol doczekał się także swojego święta: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi w swoich domach i oknach.

      Jak dbać o flagę? Pobierz swoją planszę - niepodlegla.gov.pl


    • Dla przyszłych specjalistów
     • Ze strony powiat.kielce.pl

     • Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

      – Kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie serwisowania autobusów. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie mamy pięć klas o tym profilu. Oprócz umiejętności obsługi i diagnostyki pojazdów uczeń poznaje też proces prowadzenia przedsiębiorstwa. Ta wiedza może mu się w przyszłości przydać. Po ukończeniu szkoły absolwent znajdzie zatrudnienie w firmie transportowej lub może prowadzić swoją firmę świadczącą usługi naprawcze, np. silników autobusów – mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

      40 procent godzin to nauczanie praktyczne zawodu u pracodawcy. Zajęcia odbywają się w sposób łączony: teoria i praktyka. Ich organizacja zależy od tego, czy to klasa po gimnazjum (raz w tygodniu siedem godzin zajęć, w tym dwie godziny teorii i pięć godzin praktyki), czy klasa, której są absolwenci szkół podstawowych (cztery godziny praktyki i jedną godzinę teorii). Uczniowie są dowożeni z Chmielnika do Kielc. Wszystko się odbywa w reżimie sanitarnym.

      - Mówiąc o szkolnictwie zawodowym powinniśmy pamiętać, o tym, jak istotna jest praktyka, a nie tylko teoria. Już prawie 10 lat organizujemy zagranicznie staże. Uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe praktyki, w których trakcie nie tylko poznają specyfikę zawodu, kulturę pracy, ale mają też możliwość przełamać bariery kulturowe i językowe. Zapewniamy naszym podopiecznym nocleg, wyżywienie, opiekę oraz organizujemy w czasie wolnym wycieczki tematyczne, dzięki którym poznają atrakcje i kulturę danego kraju – opowiada dyrektor PZS w Chmielniku. Praktyki organizowane są we Włoszech i Austrii. Odbywały się również w Anglii.

      Uczeń, przed wyjazdem na staż, uczestniczy w zajęciach przygotowawczych, np. z języka niemieckiego zawodowego. Ponadto stażyści otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

      Ważnym punktem w nauczaniu zawodu jest odpowiednio przygotowana baza dydaktyczna. – Posiadamy jedną z najlepiej wyposażonych w województwie świętokrzyskim, w której działają pracownie nowych technologii i nowoczesna hala maszyn. Są tu także dwie pracownie samochodowe, gastronomiczne, fryzjerska oraz nowoczesna pracownia spawalnicza – wylicza dyrektor PZS.

      - O tym, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, możemy się przekonać w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Atrakcyjne praktyki w kraju i poza jego granicami, klasy patronackie, wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych – to tylko niektóre z działań wspierających nauczanie zawodowe w szkole – uważa wicestarosta Tomasz Pleban.

      zdjęcia: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 • Galeria zdjęć

   brak danych