• Adam Chynek na 11 miejscu w Polsce !!!

     • W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      W dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Miliczu rozegrany został finał centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Do rywalizacji przystąpiło po 32 uczestników w trzech kategoriach wiekowych. Były to osoby, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły I i II miejsca. W najstarszej grupie czyli kategorii uczniów szkóły średnich, województwo świętokrzyskie reprezentował uczeń Naszej Szkoły Adam Chynek.

      W finale Adam po raz kolejny zaprezentował znakomite przygotowanie i wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa, zajmując 11 miejsce !!!

      Sylwester Panek

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Ten rok szkolny był dla nas wszystkich wyjątkowy. Panująca na świecie pandemia COVID-19, sytuacja na Ukrainie dosłownie z dnia na dzień zmieniła naszą edukację. Uczyliśmy się przez ten czas nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Niosło to za sobą wiele trudności, lepszych oraz gorszych chwil.  Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale: my – uczniowie, nasi nauczyciele oraz dyrekcja. Włożyliśmy wiele wysiłku w dostosowanie się do tej nowej sytuacji i możemy z dumą mówić, że dotrwaliśmy i ten rok szkolny skończył się dla nas pełnią satysfakcji i dobrych wyników.

      Ogromne podziękowania kierujemy do nauczycieli i wychowawców. To właśnie im zawdzięczamy to, jak każdego dnia pełnią sił próbowali, by e-lekcje nie odbiegały aż tak od lekcji w szkolnych ławkach. Przekazywali nam wiedzę wykorzystując sposoby nowe zarówno dla nas jak i dla nich. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i wytrwałość. Za to, ile starania włożyli, by taka forma nauki była dla nas ciekawa.My, uczniowie, daliśmy z siebie wszystko, by przyzwyczaić się do takiego trybu nauki, a potem wrócić do szkolnych ław. Każdego kosztowało to wiele emocji, jednak udało nam się. Przez to po roku szkolnym 2021/2022 możemy czuć się z siebie wyjątkowo dumni.

      Panom Dyrektorom chcielibyśmy podziękować za słowa wspierające na duchu zarówno nas uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Wasz wkład i pracę dla naszego Zespołu Szkół.

      Cóż… Co teraz? Teraz WAKACJE! Wszystkim życzymy, pogodnych, bezpiecznych wakacji. Czy w górach, czy nad morzem czy jeziorem. Ciepłej wody, wiatru w żaglach, czystych szlaków górskich, wielu pięknych chwil oraz bezpiecznego powrotu do szkoły.

      Samorząd Uczniowski

     • Uczniowie naszej szkoły laureatami ogólnopolskiego konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi”

     • 18 czerwca 2022 r., w trakcie Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych, odbyło się podsumowanie X edycji konkursu pt. „Nasi sąsiedzi -Żydzi” , który został zorganizowany przez Ośrodek Edukacyjno - Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. W kwietniu 2022 r. Kamila Skrzyniarz z klasy 3 thżp, Magdalena Władna z klasy 3 thżp i Konrad Mierzwa z klasy 3 tip nagrali interesujący film na temat zabytków kultury żydowskiej w Chmielniku, dzięki czemu znaleźli się w gronie laureatów konkursu i zajęli III miejsce. Ten sukces został doceniony przez organizatorów, którzy przyznali naszym uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

      W trakcie pierwszego dnia Chmielnickich Jarmarków Kulturalnych uczniowie z naszej szkoły wzięli również udział w spotkaniu autorskim z cyklu „Jestem stąd i mi zależy”, w trakcie którego Stanisław Kryciński opowiedział o dziejach i kulturze Łemków. Następnie wysłuchali „Opowieści chasydzkich” w wykonaniu Ewy Lubacz. W Chmielnickim Centrum Kultury organizatorzy zapewnili naszym uczniom poczęstunek. Serdecznie gratulujemy Kamili, Magdalenie i Konradowi oraz życzymy kolejnych sukcesów!

       

      Opracował Kamil Król

      Fot. Chmielnickie Centrum Kultury

     • WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE INFORMATYCZNYM

     • Dominika Pawłowska – uczennica klasy 2ti została wyróżniona w X jubileuszowej edycji konkursu zorganizowanego w ramach projektu Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2021−2022, będącego inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Tematyką X edycji projektu było Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 Razem dla lepszego Internetu.

      Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była p. Aneta Barucha-Wolska.

      Dominika uczestniczyła we wszystkich przedsięwzięciach projektowych organizowanych w szkole oraz samodzielnie wykonała wyróżnioną pracę konkursową, za którą otrzymała cenną nagrodę. Jest jedną z 6. nagrodzonych osób w kategorii szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim. 

      Podczas gali wręczenia nagród zaproszeni goście wysłuchali dedykowanego im koncertu uczennic Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. 

      Gratulujemy i życzymy Dominice dalszych sukcesów!

     • NOWA PRACOWNIA FRYZJERSKA!!!

     • W II semestrze nasza szkoła została wzbogacona o pracownię fryzjerską w budynku przy ulcy Furmańskiej.

      Projekt  nowoczesnej pracowni pod nadzorem nauczycieli zawodu p. Wiolety Baran i p. Iwony Szemraj przygotowały samodzielnie uczennice na kierunku fryzjerskim.

      Wykorzystały nie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych przeznaczonych do projektowania wnętrz, zasad BHP i ppoż, ergonomii,  ale również doświadczenie zdobyte na zajęciach praktycznych nauki zawodu w minionych latach.

      Tak profesjonalnie  przygotowana  pracownia fryzjerska będzie służyć młodszym koleżankom kształcącym się w zawodzie fryzjer.

     • Adam Chynek z awansem do finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej !!!

     • 28 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

      Organizatorami eliminacji byli: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Do udziału na tym etapie zakwalifikowały się osoby, które wcześniej zwyciężyły na szczeblu gminnym i powiatowym w poszczególnych kategoriach wiekowych.

      Naszą gminę i powiat, a zarazem także szkołę w najstarszej kategorii reprezentował Adam Chynek uczeń klasy 2A LO w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, który po raz kolejny wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa.

       

      Najlepsze wyniki w grupie szkół ponadpodstawowych osiągnęli:

       

      1. Adam Chynek – PZS w Chmielniku.

      2. Hubert Celuch – ZSZ nr 2 w Starachowicach.

      3. Bartłomiej Mazurek – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu.

       

      Osoby, które zajęły I i II miejsca w poszczególnych katergoriach wiekowych będą reprezentowały województwo świętokrzyskie podczas finału centralnego OTWP , który zostanie przeprowadzony w dniach 25-26 czerwca br. w Miliczu w woj. dolnośląskim.

       

       

       

      Sylwester Panek

     • Akredytacja Polskiej Izby Motoryzacji na kierunek: technik pojazdów samochodowych

     • Mamy to!!!

      Polska Izba Motoryzacji w dowód uznania wysokiej jakości kształcenia zawodowego w obszarze branży motoryzacyjnej realizowanego przez Powiatowy Zespól Szkół w Chmielniku oraz aktywności projektowej przyznała Akredytację PIM na kierunek kształcenia: technik pojazdów samochodowych na okres 5 lat. Złożony wniosek został  poddany formalnej i  merytorycznej  ocenie,  w  wyniku  której uzyskał pozytywną akceptację Komisji Akredytacyjnej. Zostaliśmy docenieni za  trud  włożony  w  poszerzanie  możliwości  rozwojowych  w  obszarze kształcenia zawodowego. Jest to także dowód uznania wysokiej  jakości realizowanych działań oraz licznie podejmowanych innowacyjnych rozwiązań w branży motoryzacyjnej, których podejmuje się nasza placówka.

     • Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dziś

     • 27 maja 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dziś”, do którego realizacji włączyli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Pod kierunkiem koordynatorek projektu p. Anety Baruchy-Wolskiej oraz p. Beaty Zaród podjęli wiele działań. Efektem było przygotowanie infografiki i prezentacji, dotyczących porównania funkcjonowania szkoły w różnych etapach jej istnienia oraz quizu znajomości życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego - patrona liceum ogólnokształcącego w Chmielniku.

      Należy podkreślić szczególnie zaangażowanie uczennic: Dominiki Pawłowskiej (kl.2ti), Euniki Wieczorek (kl.2ti) oraz Klaudii Kumór (kl.4tż). Dziewczęta skrupulatnie i rzeczowo przygotowywały się do opracowania każdego działania. Tworząc elementy niezbędne do realizacji projektu, czerpały wiedzę od swoich rodziców, dziadków oraz korzystały ze zdjęć i informacji pozyskanych przez koordynatorki w Muzeum Regionalnym w Pińczowie (wystawa stała „Adolf Dygasiński – życie i twórczość”).

      Szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w projekcie.

      Organizatorzy projektu: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowe w Kielcach, Delegatura IPN w Kielcach - Instytut Pamięci Narodowej.

      Honorowi patroni: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

      Opieka medialna: Radio Kielce, TVP3 Kielce.

     • Kielce historycznie i technologicznie

     • 19.05.2022 r. uczniowie z klas 2tsi, 2tż i 3a wybrali się na wycieczkę autokarową do Kielc. Trasa prowadziła przez drogę krajową nr 73, gdzie przewodnik opowiadał o walorach turystycznych oraz o historii mijanych miejscowości. W samych Kielcach naszym pierwszym punktem programu było zwiedzanie Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie uczniowie poznali poszczególne pracownie „ od kuchni”. Na początku wysłuchali wykładu w auli na temat samej uczelni i jej kierunków kształcenia. Później wyszli na zewnątrz, gdzie mieli okazję wsiąść do bolidu, a także przyjrzeć się nowinkom techniki w mechanice samochodowej. Kolejnym punktem tej części programu było zwiedzanie Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, gdzie uczniowie poznali tajniki Laboratoriów: Kryminalistycznego, Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, Obrabiarek Sterowanych Numerycznie i Niekonwencjonalnych Technik Wytwarzania .

      Po zwiedzeniu Politechniki Świętokrzyskiej uczniowie wraz z opiekunami udali się na obiad do Galerii Echo. Kiedy zjedli posiłek i odpoczęli, przyszła pora na historyczną część wycieczki, czyli zwiedzanie Wzgórza Zamkowego. Przewodnik zabrał grupę do katedry, gdzie opowiedział o jej historii oraz o dziełach sztuki, które tam się znajdują. Uczniowie zwiedzali również teren wokół Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pałacu biskupów krakowskich i zabytków ul. Zamkowej. Już ostatnim punktem wycieczki terenowej po Kielcach był Park Miejski im. Stanisława Staszica - jeden z najstarszych w Polsce! Przyszedł czas na powrót, tym razem drogą wojewódzką nr 764, gdzie uczniowie poznali walory turystyczne i historię innych ważnych miejscowości w powiecie kieleckim.

      Opracował: Kamil Król

      Zdjęcia: Dominika Pawłowska

     • II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty

     • „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” – takie hasło przyświecało II Ogólnopolskiemu Forum Doskonalenia Kadr Oświaty. Wydarzenie odbyło się 17 maja 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Forum adresowane było do kadry kierowniczej, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Powiatowy Zespół Szkół reprezentowały: p. Maria Świerzewska i p. Beata Zaród.

      Organizatorami przedsięwzięcia były: konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

      Podczas konferencji w Kielcach gościli m.in.: prof. dr hab. Jan Fazlagić, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Mariola Błażej, specjalistka w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a także przedstawiciele Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

     • Benvenuti we Włoszech!

     • Nasi uczniowie przebywają we włoskim Rimini od 9 maja 2022.

       

      Swoją wielką przygodę rozpoczęły dwie grupy z Powiatowego Zespółu Szkół  w Chmielniku.  W piękny, słoneczny wtorek spacerowali po centrum Rimini i rozpoczęli  praktyki zawodowe w firmach.

      Przez najbliższe 4 tygodnie odbywać będą staż w sektorach gastronomii, technik samochodowy oraz IT. Życzymy im wspaniałych wrażeń!

      #PowiatowyZespółSzkółwChmielniku

     • „Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

     • Jan Matejko - National Museum of Poland Catalogue (for better resolution: calendar with pictures of Matejko), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29769354

       

      USTAWA RZĄDOWA z dnia 3 maja 1791 roku

      W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

      Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, wraz z stanami skonfederowanemi, w liczbie podwójnej Naród Polski reprezentującemi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkiem stosować się mają.

     • Uroczyste pożegnanie klas maturalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

     • Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat - Ludwik Pasteur.

       

      W piątek 29 kwietnia 2022 roku miało miejsce uroczyste zakończenie nauki absolwentów liceum i technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

      Część oficjalną rozpoczęło wystąpienia dyrektora szkoły – p. Sławomira Wójcika, który ciepło i serdecznie podsumował czas pobytu abiturientów w placówce. Skierował do młodzieży słowa uznania i gratulacje, życząc jej trafnego wyboru drogi życiowej.

      Następnie odbyło się wręczenie absolwentom świadectw z wyróżnieniem, nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik oraz Dyrekcję Szkoły, podziękowań za osiągnięcia edukacyjne, reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, działaniach w środowisku lokalnym, pracę w wolontariacie.

      W swoich wystąpieniach zarówno burmistrz miasta p. Paweł Wójcik, jak i członek Zarządu Starostwa Powiatowego p. Mariusz Ściana, życzyli abiturientom właściwych wyborów życiowych, wszelkiej pomyślności i powodzenia na egzaminie maturalnym czekającym ich za kilka dni.

      Na koniec części oficjalnej uroczystości głos zabrał ksiądz proboszcz Waldemar Krochmal, a po nim zabrała głos  prezes Stowarzyszenia "Przystań" p. Alicja Adach-Białowąs, kierując do odchodzących słowa uznania i podziękowania za współpracę.

      Na koniec głos zabrali maturzyści, kierując słowa podziękowania do dyrekcji i grona pedagogicznego.  Podkreślili, że lata spędzone w murach szkoły będą zawsze wspominać z sentymentem.

      Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i społeczność szkolna gratuluje wszystkim tegorocznym absolwentom ukończenia szkoły średniej oraz życzy sukcesów osobistych i najlepszych wyników na maturze oraz egzaminie zawodowym.

     • Trzecie miejsce w finale konkursu "Mój zawód - moja przyszłość".

     • Drużyna złożona z uczniów klasy informatycznej: Michała Leszczyńskiego, Bartłomieja Wesołowskiego i Rafała Zgórskiego reprezentowała naszą placówkę w finale konkursu pn. "Mój zawód - moja przyszłość", który odbył się w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

       

      Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

      Młodzież prezentowała w zespołach wybrany przez siebie zawód. Przedstawiła zalety i wady wybranych profesji.

      Wielu uczniów "postawiło" na informatykę, ale byli również przyszli fryzjerzy, mechanicy, ekonomiści. Konkursowe prezentacje przygotowało wraz z opiekunami i przedstawiło dziesięć zespołów: sześć z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie i po dwa ze szkół średnich w Chęcinach i Chmielniku.

      Pierwsze i drugie miejsce zajęły drużyny z Łopuszna (fryzjer, ekonomista), trzecie miejsce otrzymala drużyna Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku (informatyk). Opiekunami merytorycznymi finalistów byli: p. Danuta Stanek i p. Andrzej Pająk.

      Prace konkursowe i wystąpienia przygotowywano od października 2021 do kwietnia 2022 r. w ośmiu szkolnych zespołach, którym przewodniczyli:  p. Monika Brożyna, p. Marta Ficek, p. Joanna Juszczak, p. Milena Jarek. Uczestników, jak i nauczycieli zaangażowanych w projekt wspierała w działaniach Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Wicestarosta kielecki p.Tomasz Pleban życzył wszystkim uczestnikom konkursu własciwych wyborów  edukacyjno-zawodowych i konsekwencji w podejmowanych w przyszłości decyzjach, aby stać się  specjalistami w wybranych dziedzinach.

      Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Krzysztof Łysak podkreślił wielkość wyzwania, z jakim zmierzyła się młodzież prezentująca  wybrane zawody. "Wy pokazaliście, że szkoły, do których chodzicie, świetnie was do tego przygotowują" - mówił tuż przed ogłoszeniem wyników konkursu.

       

      Gratulujemy wszystkicm nagodzonym, finalistom i ich opiekunom merytorycznym.

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych