• Zwiedzamy Muzeum Auschwitz-Birkenau i Pustynię Błędowską

     • Po środowych chwilach radości przyszedł czas na powagę i zadumę. W czwartek 29.09.2022 r. uczniowie z klas 4 tps, 4 thżp, 3 a, 3 bfm i 3 tż wraz z opiekunami pojechali na kolejną wycieczkę autokarową. Tym razem zwiedzali Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Pustynię Błędowską.

       

       

       

      W drodze do Oświęcimia przewodnik przedstawił program objazdu, zasady zachowania się w autokarze i miejscach zwiedzania oraz omówił walory turystyczne mijanych miejscowości. Po dotarciu do Muzeum Auschwitz-Birkenau nasi uczniowie podzielili się na dwie grupy i wraz z przewodnikami poszli zwiedzać były niemiecki obóz koncentracyjny. W trakcie spaceru towarzyszyły im smutek oraz refleksja nad losem ofiar i zbrodniami nazistów. Po zwiedzeniu Stammlager i krótkim odpoczynku nasi uczniowie pojechali zwiedzać obóz zagłady Birkenau. Przewodnicy zwrócili uwagę na to, że jeżeli nie będziemy pamiętać o tym, co działo się w obozach zagłady, to ta straszna historia może kiedyś się powtórzyć.

      W drodze powrotnej uczniowie oraz ich opiekunowie udali się na obiad i krótki odpoczynek, by jeszcze nabrać sił na spacer po Pustyni Błędowskiej. Ten wyjazd zapadnie nam w pamięci na całe życie.

      Opracował Kamil Król

     • Wzięliśmy udział w 16. Międzynarodowej Konferencji.

     • W ramach 16. Międzynarodowej Konferencji “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”  organizowanej w Warszawie w dniach 27-28 września przez  Państwowy Instytut Badawczy NASK i  Fundację "Dajemy dzieciom siłę" łączyliśmy się online z prelegentami, bezpłatnie obejrzeliśmy film „Uzależnieni od ekranu”, dyskutowaliśmy o problemach dzisiejszego świata.​

      Poruszane tematy podczas konferencji:

      -Jak zadbać o bezpieczeństwo internetowe młodych gamerów?

      - Jaki wpływ na dzieci mają drastyczne obrazy z wojny widziane w internecie?

      -Które kompetencje cyfrowe zapewniają im większą odporność na tego typu treści dostępne w sieci?

      -Czym jest problem nadużywania sieci i jak temu przeciwdziałać?

       

      Klasa IV Tip - Technik informatyk

     • Rekonesans krajoznawczo-historyczny na trasie Chmielnik-Bałtów-Krzemionki-Ostowiec Świętokrzyski-Chmielnik

     • Trwa tydzień wycieczek w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Podczas, gdy grupa naszych uczniów wyjechała na praktyki do Austrii, pozostali nie próżnują. 28 września 2022 r. uczniowie z klas 1 tż, 1 tps i 4 tip wraz z opiekunami wybrali się na objazd autokarowy po województwie świętokrzyskim.

       

       

      Na trasie przewodnik opowiedział o atrakcjach w mijanych miejscowościach, zwracając szczególną uwagę na orogenezę Gór Świętokrzyskich. Jako pierwsze miejsce zwiedzania uczniowie wybrali Bałtowski Kompleks Turystyczny. Zobaczyli modele dinozaurów wykonane w skali 1:1, Muzeum Jurajskie, a także Oceanarium. Następnie amerykańskimi schoolbusami udali się w podróż po Zwierzyńcu Bałtowskim, gdzie poznali zwierzęta z różnych kontynentów. Po takiej podróży przyszedł czas na odpoczynek i posiłek w Zajeździe Przystocze.

      Kolejnym punktem objazdu był Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tam uczniowie przyjrzeli się życiu pradziejowych górników, które jest przedstawione na multimedialnych wystawach w muzeum. Następnie wraz z lokalnymi przewodnikami zwiedzili neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego i pradziejową osadę.

      W drodze powrotnej uczniowie mieli okazję zobaczyć Ostrowiecki Browar Kultury, gdzie dowiedzieli się wiele na temat historii i znaczenia przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po tak ciekawych lekcjach w terenie przyszedł czas na powrót do Chmielnika. To był naprawdę udany dzień!

      Opracował Kamil Król

     • XI Spotkania z Kinem o Żydowskich Wątkach im. Andrzeja Koziei

     • Spotkanie z aktorem Leszkiem Dyblikiem

      16 września 2022 r. w siedzibie Domu Kultury w Chmielniku odbyła się XI edycja Spotkań z Kinem o Żydowskich Wątkach im. Andrzeja Koziei. Podczas tegorocznego spotkania nasi uczniowie mogli zobaczyć oparty na prawdziwej historii film pt. "Biegnij chłopcze, biegnij", natomiast druga część spotkania była poświęcona rozmowie ze znakomitym aktorem Leszkiem Dyblikiem. Poruszono interesujące tematy związane z zawodem aktora oraz roli muzyki w życiu. Po zakończeniu spotkania uczniowie mieli możliwość krótkiej rozmowy z aktorem oraz uzyskania autografu.

    • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
     • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

     • Chmielnik, dnia  22.09.2022 r.

      Znak sprawy: PSZ/7/2022

       

       

       

      ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                   na realizację zadania

      pn.: „Zakup i dostawa jednorazowa opału w sezonie grzewczym 2022” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

       

                     Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

      Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski,

      ul. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów

      Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt. na które składają się punkty za cenę.

       

                  Ponadto do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

       

      • Oferta nr 1 złożona przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6,        60-648 Poznań, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 81,95 pkt.
      • Oferta nr 2 złożona przez FHU”DIANA” Szczerek Sławomir, Wólka Kłucka 201, 26-080 Mniów, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 79,04 pkt.

       

       

                  Jednocześnie Zamawiający informuję, iż realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie zapisanym w Zapytaniu ofertowym niedłuższym.

       

            Dyrektor  

       

      Otrzymują:

      • Wszyscy uczestnicy postępowania

       

     • UCZNIOWIE POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CHMIELNIKU REALIZUJĄ PROJEKT MOBILNOŚCI W AUSTRII

     • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje projekt wyjazdu młodzieży na miesięczne praktyki zawodowe do Austrii pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”, numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078858. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany jest w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020

      Łączny budżet projektu to kwota ponad 105 tysięcy euro.

       

      Beneficjentami projektu jest 40 uczniów (I grupa 20 uczniów uczestniczyła w projekcie IX/X 2021, II grupa 20 uczniów w bieżącym roku szkolnym w terminie od 19.09.2022 – 14.10.2022) z technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum informatycznego, technikum hotelarskiego i technikum pojazdów samochodowych.

      Celami projektu jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków, jakie panują na europejskim rynku pracy, dlatego też uczestnicy mogą zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, hotelarskich, informatycznych i mechanicznych, a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, poznać walory turystyczne, kulturowe i historię kraju w którym odbywają staż.

      Korzyści dla ucznia:

      • realizacji praktyk zawodowych w Austrii przez okres 4 tygodni,

      • udział w zajęciach z przygotowania językowego (język niemiecki zawodowy), z przygotowania kulturowego oraz w warsztatach psychologiczno – pedagogicznych,

      • kieszonkowe na wyjazd,

      • udział w wycieczkach kulturowych (Wiedeń, Graz, wycieczka w góry)

      • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych u austriackiego pracodawcy

      • uzyskanie certyfikatu Europass Mobilność który jest honorowany we wszystkich krajach UE.

      Opracował: Robert Gajek, Milena Jarek

       

       

       

     • Narodowe Czytanie 2022

     • W słoneczne jesienne przedpołudnie 9 września br. w Parku Niepodległości odbyła się już jedenasta edycja Narodowego Czytania.

      Organizatorami spotkania byli: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Chmielnik oraz Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

      Narodowe Czytanie to akcja publicznego czytania wybitnych dzieł literackich, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zapoczątkowana w 2012 roku lekturą Pana Tadeusza A. Mickiewicza, stała się najpopularniejszą formą promocji czytelnictwa w Polsce i poza granicami kraju.

      Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzasadnił wybór następująco: Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska i inne niezapomniane utwory tego cyklu od dziesiątków lat łączą pokolenia Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrównanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją polskiego romantyzmu.

      (Fot. Edyta Gruszczyńska)

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

     • „Nauka to podróż, która trwa przez całe życie.

      Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań,

      Na które warto poznać odpowiedzi…”

      Długo wyczekiwane wakacje minęły, zostały piękne wspomnienia. 

      Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku mgr Sławomir Wójcik zainaugurował rok szkolny 2022/2023. Powitał zaproszonych gości: p. Mariolę Badurę - przedstawiciela Rady Rodziców oraz  wicestarostę powiatu kieleckiego p. Tomasza Plebana.

      "Nowy rok szkolny będzie to czas niełatwy, czas wielu wyzwań, który mamy nadzieję przy owocnej współpracy wszystkich będzie satysfakcjonujący"- powiedział p. wicestarosta powiatu kieleckiego i życzył radości z odkrywania świata.

      Brawami pożegnano odchodzącą na emeryturę p. mgr Bożenę Styrcz. Dyrekcja podziękowała  serdecznie za współpracę i życzyła wielu sukcesów.

      Naszym pierwszoklasistom życzymy radości z odkrywania świata, wielu przyjaciół! Niech szkoła będzie dla Was Wszystkich miejscem wszechstronnego rozwoju, źródłem wiedzy oraz przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem.

      Powodzenia w nowym roku szkolnym 2022/2023.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych