• Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     •  

      Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 9.00 na hali sportowej.

      Poprzedzi je okolicznościowa msza święta dla uczniów, która rozpocznie się o godz. 8.00 w kościele parafialnym.

     • Zmarł Bartłomiej Andrejas

     • Są pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi.

      Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 12 sierpnia 2022 r. odszedł od nas Ś.P. Bartłomiej Andrejas - uczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

     • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

      1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
      2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
      3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
      4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
      5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
      6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
      7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
      8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
      9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

      /kuratorium.kielce.pl/

    • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023
     • Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

     • Serdecznie witamy zrekrutowanych do klasy pierwszej! Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie Naszą szkołą. Przyjętym składamy gratulacje. Wierzymy, że najbliższe lata nauki będą czasem zdobywania wiedzy, odkrywania i pielęgnowania pasji oraz zainteresowań.

       

      Do zobaczenia 1 września.

       

       

      Przedmioty w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

      realizowane w Liceum Ogólnokształcacym i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

      Liceum Ogólnokształcące:

      profil policyjno-prawny: język polski, historia.

      profil techniczno medyczny: język angielski, biologia, chemia.

      Technikum:

      technik pojazdów samochodowych: matematyka,

      technik informatyk: fizyka (proszę zakupić tylko podręcznik do zakresu rozszerzonego i zbiór zadań),

      technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych