• Protokół komisji z analizy ofert
     • Protokół komisji z analizy ofert

     • Protokół komisji z analizy ofert na zadanie " Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla uczniów i nauczycieli u producenta autobusów organizowane przez Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku dla uczestników projektu” w związku z realizacją projektu pn. „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku"

     • Serce na nakrętki jest już w naszej gminie!

     •  

      Metalowe,czerwone serce przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek wykonane podczas zajęć praktycznych przez uczniów Powiatowego Zespołu Skół w Chmielniku stanęło przed chmielnickim ratuszem.

      Pierwsze nakrętki z rąk burmistrza Pawła Wójcika oraz dyrektora PZS w Chmielniku Sławomira Wójcika wpadły do serca, teraz kolej na Państwa.

      Zebrane nakrętki przekażemy dla małego mieszkańca naszej gminy – Mariuszka z Szyszczyc.

      Do pojemnika można wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku, jogurtach, po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów.

     • Nasze uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów

     • 15.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Takie wyróżnienie przysługuje najlepszemu uczniowi ze wszystkich klas maturalnych w danej szkole, albo uczniowi z wybitnymi osiągnięciami w jednej dziedzinie nauki i co najmniej dobrymi ocenami z pozostałych przedmiotów.

      Stypendium Prezesa Rady Ministrów  to również nagroda pieniężna w wysokości trzech tysięcy złotych, która jest wypłacana w dwóch transzach. W roku szkolnym 2021/2022 to szczególne wyróżnienie otrzymało 258 uczniów z całego województwa świętokrzyskiego. W gronie stypendystów znalazły się również uczennice z naszej szkoły: Natalia Jasik z klasy 3a, Julia Tomczyk z klasy 3c, Julia Litwin z klasy 3 thzp oraz Iga Mazur z klasy 3 tiżg. 

      Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy kolejnych sukcesów!

      Opracował: Kamil Król

     • Natalia Jasik laureatką konkursu!!!

     •  

      W dniu 26 listopada 2021 r. w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbył się finał wojewódzki XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

      W tym roku do finału zakwalifikowanych zostało 32 uczniów z 18 szkół z naszego regionu, których zadaniem było wypełnienie testu składającego się z 30 pytań dotyczących m.in. postępowania przy wypadkach, a także sprawdzających wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych.

      Po sprawdzeniu testów organizatorzy wyłonili szóstkę laureatów, w gronie których znalazła się uczennica naszej szkoły Natalia Jasik, która ostatecznie zajęła 4 miejsce tracąc do pierwszego miejsca zaledwie dwa punkty.

      Uroczystego podsumowania konkursu, wręczenia nagród i wyróżnień laureatom dokonał Wojewoda Świętokrzyski pan Zbigniew Koniusz.

       

       

      Sylwester Panek

     • #świętokrzyskie NIE hejtuje

     • „Lubię Cię, a Ty mnie”
      „Fajnie, że jesteś”

       

      Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej - akcji przeprowadzanej z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego - pod hasłem „#świętokrzyskie NIE hejtuje”, uświadamiającej niebezpieczeństwo hejtu oraz konsekwencje z nim związane. W ramach tego projektu w szkole stanęły ścianki do robienia selfie, pojawiły się plakaty, a nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia lekcyjne poświęcone tej tematyce z wykorzystaniem między innymi spotu i materiałów zamieszczonych na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

      Nasz udział w kampanii jest odpowiedzią na nasilającą się falę hejtu we współczesnym świecie, zarówno wirtualnym, jak i rzeczywistym. Społeczność szkolna, promując hasło „nie hejtuj”, identyfikowała się z przesłaniem, że każdy człowiek, bez względu na wiek, poglądy czy kolor skóry, zasługuje na szacunek i nikt nie ma prawa go prześladować, poniżać lub wyśmiewać. Szanując innych, szanujemy również siebie.

       

      szkolny koordynator: Aneta Barucha - Wolska

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych