• Spotkanie autorskie z poetką Kazimierą Szczykutowicz

     • Lekcja poezji...

      27. października br. w Chmielnickim Centrum Kultury młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu autorskim poetki Kazimiery Szczytukowicz.

      Pani Kazimiera pracowała jako nauczycielka matematyki aż do przejścia na emeryturę. Mieszka w Kielcach. Jest członkinią Związku Literatów Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jako poetka zadebiutowała w 2007 roku, włączając się w działalność Grupy Literackiej „Irys”, działającej przy Wojskowym Klubie Garnizonowym w Kielcach.

      Podczas spotkania młodzież mogła nie tylko zapoznać się z dorobkiem literackim poetki, ale również czynnie włączyć się w dyskusje na temat literatury.

      Na zakończenie uczniowie otrzymali w prezencie od pani Kazimiery autorskie tomiki poezji.

       

     • IX Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" - etap wojewódzki

     • Z ortografią za pan brat...

      We wtorek 26 października 2021 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki w Kielcach odbył się Konkurs IX Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii" na etapie wojewódzkim. W zmaganiach ze słowem pisanym wzięło udział 70. uczniów z regionu świętokrzyskiego. Do Konkursu zakwalifikowała się również Natalia Jasik - uczennica 3 klasy liceum ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

       

     • Stypendium Starosty Kieleckiego

     • Stypendia rozdane...

      20 X 2021 r. po raz pierwszy wręczono Stypendium Starosty Kieleckiego. Wyróżnienie to otrzymało 8 uczniów,którzy w wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pobierają naukę na terenie powiatu kieleckiego bez względu na miejsce zamieszkania, uzyskali  tytuł finalisty, laureata olimpiady lub posiadali udokumentowane osiągnięcia naukowe, wychodzące ponad obowiązkowy program nauczania. Stypendium w wysokości tysiąca złotych przyznawane jest jednorazowo w roku kalendarzowym.

      Ze stypendystami spotkali się wicestarosta kielecki Tomasz Pleban i członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, którzy nie tylko pogratulowali uczniom osiągnięć w nauce, ale i wręczyli pamiątkowe dyplomy.

      Stypendium Starosty Kieleckiego otrzymała m.in. Julia Tomczyk - uczennica klasy 3c liceum ogólnokształcącego Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

    • Rozstrzygnięcie zaapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022
     • Rozstrzygnięcie zaapytania ofertowego na realizację zadania pn.: Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022

     • Chmielnik, dnia  19.10.2021 r.

      Znak sprawy: PSZ/7/2021
      ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

                                                                   na realizację zadania

      pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku

                     Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

      Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski,

      ul. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów

      Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt. na które składają się punkty za cenę.


                  Ponadto do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące  oferty złożone przez:


      • Oferta nr 1 złożona przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6,        60-648 Poznań, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 84,30 pkt.                  Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia
      o wyborze najkorzystniejszej oferty.


            Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik           


      Otrzymują:

      • Wszyscy uczestnicy postępowania


    • Protokół z analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022
     • Protokół z analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022

     • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

      ul. A. Dygasińskiego 11

      26-020 Chmielnik      Chmielnik dn. 19.10.2021 r.

      Znak sprawy: PZS/7/2021      PROTOKÓŁ      Komisja w składzie:

      1.  Przewodniczący -  mgr inż. Jan Sadowski
      2. Sekretarz -             mgr Robert Zawierucha
      3. Członek -               mgr Wiesław Bucki

      dokonała analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku

       

      1. WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
      • Cena jednej tony 1 214,01  zł brutto słownie (jeden tysiąc dwieście czternaście złotych 01/100),
      • Cena całości zamówienia 145 681,20 zł brutto słownie (sto czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100).
      1. Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski, ul. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów
      • Cena jednej tony 1 023,36  zł brutto słownie (jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote 36/100),
      • Cena całości zamówienia 122 803,20 zł brutto słownie (sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzy złote 20/100),


     • PRAKTYKI ZAWODOWE W AUSTRII

     • Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku podczas odbywania miesięcznej zagranicznej praktyki zawodowej w ramach projektu ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

    • Codeweek 2021
     • Codeweek 2021

     • Europejski Tydzień Kodowania: promowanie umiejętności cyfrowych

      9–24 października 2021 roku

       

      Europejski Tydzień Kodowania, który odbywa się w październiku tego roku, kolejny raz pomoże odmienić życie milionów obywateli z całej Europy i innych krajów, otwierając przed nimi świat umiejętności cyfrowych i innowacji. Od 9 do 24 października szkoły, organizacje non-profit, kluby kodowania i inne organizacje mogą włączać się w wydarzenia związane z promowaniem programowania i rozwojem umiejętności myślenia obliczeniowego. Inicjatywa opisana jest na stronie internetowej Europejskiego Tygodnia Kodowania.

      W tym roku odbędzie się już dziewiąta edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania – oddolnej inicjatywy, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią dla osób w każdym wieku. Nauczyciele, pokazują uczniom świat kodowania i inspirują do jego dalszego eksplorowania dzięki interesującym aktywnościom i lekcjom, zarówno w internecie, jak i bez użycia komputerów.

      Świetnym pomysłem do zaangażowania jak największej liczby uczniów w twórczą przygodę z programowaniem jest także udział w wyzwaniu w ramach Tygodnia Kodowania dla wszystkich „Code Week 4 All”. Organizatorzy mogą nawiązać współpracę z innymi nauczycielami i organizacjami ze swojej sieci, korzystając z unikalnego kodu otrzymanego podczas rejestracji. Dzięki temu partnerzy z sieci będą mogli wykorzystać ten sam kod do rejestrowania własnych wydarzeń. Organizatorzy, którzy najbardziej zaangażują się w inicjatywę i połączą co najmniej dziesięć działań lub trzy kraje, otrzymają Certyfikat doskonałości.

      Nie przegap tegorocznej ekscytującej edycji! Odwiedź stronę internetową http://codeweek.eu/ i dowiedz się więcej na temat udziału w Europejskim Tygodniu Kodowania, uzyskaj dostęp do materiałów dydaktycznych na temat kodowania dla uczniów i nauczycieli, a także sprawdź, jak zorganizować własne wydarzenie.

      W naszej placówce przygotowaliśmy zajęcia z wirtualnej rzeczywistości z Oculusem oraz tworzenie gier w C#.. Zajęcia prowadzą p. Danuta Stanek.i Aneta Barucha Wolska.

      Nasz kod:cw21-uPrX1

     • Noc Bibliotek 2021

     • LEMowe historie...

      „Marzenia zawsze zwyciężają rzeczywistość, gdy im na to pozwolić”.

      Stanisław Lem

       

      LEMowe historie, czyli Noc Bibliotek w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

       

      Październikowy wieczór 8. września 2021 r. znacząco różnił się od tych pozostałych rozpoczynających weekendowy odpoczynek. W tym dniu szkolne bramy nie zostały zamknięte, a odblask świec rozświetlił opustoszałe korytarze do późnych godzin nocnych. Z oddali pokoju nauczycielskiego można było wsłuchać się w dźwięki muzyki Chopina, a biblioteka nieśmiało zapraszała do odkrycia tajemnic księgozbioru… . Tak wyglądał początek corocznej ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia” w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

      Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja przekonująca do czytania poprzez promocję lokalnych bibliotek jako najbliższych miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjających wymianie idei i integracji. Organizatorami wydarzenia jest Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Biblioteki Narodowej, z udziałem współorganizatorów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a także licznych partnerów i patronów.

      Tematem przewodnim spotkania w naszej bibliotece była twórczość Stanisława Lema – wybitnego futurologa oraz filozofa. To ważne literackie wydarzenie rozpoczęliśmy warsztatami plastycznymi, które poprowadził Wojciech Książek – artysta plastyk z Borzykowej. Młodzież miała za zadanie zobrazować alternatywne światy Lema. Dzięki technice szkicowania węglem, a także cennym uwagom Wojtka, powstały prace na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a każda z nim była osobno prezentowana i omawiana. 

      Następnie odbyły się zajęcia literackie, które w mistrzowski sposób poprowadził Michał Brzoza – przewodnik w OEM „Świętokrzyski Sztetl”, a także jeden z organizatorów największego festiwalu fantastyki z regionie Sabat Fiction-Fest. Uczestnicy spotkania poznali  m.in. historię gatunku fantasy oraz science fiction, a także sztandarowe powieści i filmy o tematyce futurologicznej. Młodzież podczas ożywionej dyskusji próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy w przyszłości postęp technologiczny będzie stanowić dla ludzkości błogosławieństwo, czy też przekleństwo. Poruszony został także problem cyberbezpieczeństwa i transhumanizmu.

      Jak co roku nie zabrało gier i zabaw literackich z nagrodami. Największe emocje wzbudził konkurs na napisanie tzw. cyberopowiadania, na temat jak młodzi wyobrażają sobie świat za sto, dwieście lat. Po wrażeniach związanych z literackimi zapasami piórem i słowem, przyszedł czas na podziękowania skierowane w stronę gości, oraz osób zaangażowanych w tegoroczną Noc Bibliotek. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Andrzejowi Cupryjak-Socha – nauczycielowi historii w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku za fantastyczną współorganizację tego wyjątkowego wieczoru.

      Za rok spotkamy się znów z głową pełną pomysłów, a także innowacyjnymi tematami do poruszenia. Wszak taka magiczna noc w bibliotece pełnej tajemnic zdarza się tylko raz w roku… .

      Ewa Pasternak

       

     • Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID

     • Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

      WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

      1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      2. Uczniowie mogą być dowożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      3. Uczeń wchodzący do przestrzeni wspólnej szkoły musi zachować dystans od innych osób
      min. 1.5 m.

      4. Każdy uczeń podaje wychowawcy/do sekretariatu szkoły dane kontaktowe do opiekunów (telefon, e-mail, adres zamieszkania).

      5. Jeżeli uczeń pozostający w szkole zaobserwuje u siebie objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza informację wychowawcy, a ten podejmuje działania zgodne z wytycznymi.

      6. Uczeń często myje ręce (obowiązkowo po przyjściu do szkoły), stosuje się do zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, unika dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
      na stoliku szkolnym ucznia, w torbie szkolnej lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą ani korzystać wspólnie z jednego podręcznika.

      8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

      9. Dyżurny uczeń po zakończeniu każdej lekcji otwiera okna sali lekcyjnej w celu jej przewietrzenia.

      10. Uczeń zobowiązany jest ograniczyć kontakty z pracownikami administracji oraz obsługi sprzątającej. W miarę możliwości ogranicza również kontakty z nauczycielami.

      11. Uczeń musi zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z automatu (ul. Furmańska).

      12. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
      w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).

      13. Podczas dokonywania zakupów w sklepiku szkolnym obowiązują zasady reżimu sanitarnego.


       WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI :

      1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.

      2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

      4. Przy wejściu do budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.

      5. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły, wychowawcę ucznia, rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

      6. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Nauczyciel - opiekun pracowni ma obowiązek wskazać przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, którego nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Dostęp do tego sprzętu powinien być ograniczony lub, jeśli istnieje taka możliwość, powinien on zostać usunięty z sali lekcyjnej.

      8. Nauczyciel ma w obowiązku wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      9. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć ćwiczenia wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.

      10. Podczas realizacji zajęć lekcyjnych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.

      11. Uczeń podczas przerwy międzylekcyjnej zobowiązany jest do używania maseczki ochronnej
      w częściach wspólnych budynku (korytarze, szatnie, toalety, sklepik szkolny).

      12. Prace pisemne uczniowie powinni złożyć do wskazanych i zabezpieczonych przez nauczyciela pojemników/ pudeł/ toreb/ skrzynek lub na wydzielone półki na okres 2 dni.

      WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:

      1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.
      2. Przed wejściem na salę gimnastyczną nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkich uczestników zajęć.
      3. Należy wietrzyć salę gimnastyczną każdorazowo po zajęciach wychowania fizycznego,
       a w razie potrzeby również w czasie zajęć.
      4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów.
      5. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.
      6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się organizację zajęć wychowania fizycznego i sportowych na świeżym powietrzu.
      7. Nauczyciel powinien zapewnić mniejszą liczbę uczniów jednocześnie przebierających się w szatni.
      8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, przybory do ćwiczeń oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

      Wytyczne dla uczniów na zajęciach wychowania fizycznego:

      1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.
      2. Przed wejściem na salę gimnastyczną uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.
      3. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.
      4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych zaleca się korzystanie przez uczniów z hali sportowej oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły oraz siłowni w parku miejskim w Chmielniku.
      5. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania własnego stroju sportowego i obuwia sportowego.
      6. Uczniowie korzystający z szatni przy hali sportowej powinni ograniczyć kontakt
       z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.

       

       

      WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH GASTRONOMICZNYCH OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH.


      1. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany
      do ich stosowania.

      2. Przed wejściem do pracowni nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego oraz nadzorowania obowiązku dezynfekowania rąk wszystkich uczestników zajęć.

      3. Należy wietrzyć pracownię w czasie zajęć co godzinę, co najmniej przez 5-10 min.

      4. Podczas realizacji zajęć praktycznych, należy ograniczyć, bezpośredni kontakt z uczniem i zachować dystans minimum 1,5 metra.

      5. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

      6. Po każdych zajęciach używany sprzęt gastronomiczny, blaty kuchenne, stoły oraz podłoga powinny zostać umyte i zdezynfekowane.

      WYTYCZNE DLA UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ,,TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH”.

      1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.

      2. Przed wejściem do pracowni gastronomicznej uczeń jest zobowiązany do dezynfekowania rąk według instrukcji użycia środka dezynfekującego.

      3. Uczeń posiada własny strój ochronny: fartuch, czapkę, zapaskę, oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

      4. Podczas realizacji zajęć praktycznych należy pracować przy przydzielonym przez nauczyciela stanowisku, aby ograniczyć kontakt z innymi uczniami i zachować dystans minimum 1,5 metra.

      5. Na zajęciach praktycznych uczeń zobowiązany jest regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
      z zasadami prawidłowego mycia rąk, a także do bezwzględnego używania rękawiczek jednorazowego użytku do sporządzania potraw.

      6. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans,
      a także unika dotykania oczu, nosa i ust.

      7. Podczas zajęć praktycznych szczególną uwagę należy zwrócić, na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań zakupionych produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

      8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

      9. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
      z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.

      10. Podczas degustacji rekomenduje się zalecane odległości między uczniami.

      11. Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzą do szatni w odstępach czasowych wyznaczonych przez nauczyciela, by zachować społeczny dystans.

       

       

      Procedury obowiązujące w pracowni fryzjerskiej.

       

      1. Przed wejściem do pracowni obowiązkowa dezynfekcja rąk.
      2. Należy zachować dystans społeczny - min 1,5 metra.
      3. Należy wietrzyć pracownie co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej oraz dezynfekcja stanowisk pracy.
      4. Należy unikać dotykania oczu, nosa, ust.
      5. Należy dezynfekować wszystkie narzędzia (grzebienie, szczoteki do modelowania, wałki siatkowe, itd.) fryzjerskie po każdym użyciu.
      6. W przypadku występowania takich objawów jak: katar, kaszel, kichanie, temperatura niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
      7. Należy regularnie sprzątać i dezynfekować powierzchnie na stanowisku szkoleniowym(konsola, fotel itp.).
      8. Zaleca się, aby nie nosić biżuterii poniżej łokcia(zegarków, bransoletek, pierścionków) w czasie zajęć praktycznych na rękach, gdyż mogą one powodować nieprawidłowe mycie oraz dezynfekcję.

      Wytyczne dla pracowników obsługi i administracji:

      1. Każdy pracownik obsługi i administracji ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi procedurami oraz jest zobowiązany do ich stosowania.
      2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówkii kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      3. Każdy pracownik obsługi i administracji jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      4. Pracownik administracji wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
      5. Regularnie dezynfekuje swoje stanowisko pracy (biurko, klawiaturę, telefon).
      6. Pracownik obsługi w miarę potrzeb pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym.
      7. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
      8. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, ławki, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
      9. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety czy ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
      10. Wietrzy części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę lub częściej (w czasie zajęć lekcyjnych).
    • Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022
     • Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022

     •                                                                                     Chmielnik, dnia  07.10.2021r.

       

      Znak: PZS/7/2021

       

      ZAPYTANIE OFERTOWE

      na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku.

       

      Podstawa prawna: art. 2. pkt. 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019) - wartość zmówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

       

      Zamawiający: Powiat Kielecki

                               ul. Wrzosowa 44

                               25-211 Kielce

                               NIP: 959-16-45-790

       Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

                               ul. Adolfa Dygasińskiego11

                               26-020 Chmielnik

                               tel./fax. 41 354-28-94

        e-mail. ckzchmielnik@pzschmielnik.pl

                                                            

       Przedmiot zamówienia:

      1. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny o nazwie „ECO- groszek”                     o granulacji 5-25mm, o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG  - 120 ton,
      2. Dostawy częściowe obejmują sezon grzewczy 2019/2020 z terminem realizacji zamówienia  od 211.2021r. do 27.04.2022r.

       

      Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

      09111000 - 0 węgiel i paliwa na bazie węgla

      09111210 – 5 Węgiel kamienny

       

      1. Opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla  Powiatowego  Zespołu  Szkół w Chmielniku.

      Przedmiot zamówienia musi spełniać  przyjęte  jako minimum niżej wymienione parametry:

      1. węgiel kamienny sortyment groszek, o granulacji 5-25mm (groszek energetyczny, płukany typ 31.2 o nazwie handlowej „ECO-groszek”  o kaloryczności  na poziomie 26.000KJ/KG ) - 120 ton,
      2. wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie przedmiot zamówienia w miarę zgłaszanych potrzeb, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia częściowego, do obiektów kotłowni węglowych  przy ul. Mielczarskiego 7 i przy ul. Furmańskiej 1A,
      3. dostawa węgla do obiektów wymienionych w pkt. 2 winna odbywać się w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 12.00,
      4. transport wliczony w oferowaną cenę węgla

      W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu opisanego                   w zapytaniu ofertowym – Wykonawca wymieni go na towar wolny od wad   w ciągu 24 godzin  od daty otrzymania reklamacji.

       

      1. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do jednostronnego rozwiązania umowy  na dostawę opału  ze skutkiem natychmiastowym.
      2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zmówienia określonego w zapytaniu ofertowym, bez ponoszenia konsekwencji finansowych, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

       

       

      Termin realizacji zamówienia: od 22.10.2021r.  do dnia 27.04.2022r.

                                                           Dostawy  w zależności od zgłaszanych potrzeb.

       

      Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów
      i oświadczeń

      1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wymagana forma ORYGINAŁ).
      2. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
      3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
       o działalności gospodarczej,
       jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ( wymagana forma – KSEROKOPIA  poświadczona za zgodność z oryginałem)
      4. Wypełnione oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
      5. Zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego .

       

      Termin i miejsce składania ofert

      1. Ofertę w kopercie z opisem:

      Oferta cenowa na zadanie pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku.

      należy złożyć pisemnie w terminie do dnia 18.10.2021r. do godz. 12.00

      w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2021/2022” dla  Powiatowego Zespołu  Szkół w Chmielniku. ” NIE OTWIERAĆ PRZED 18.10.2020 r. przed godz. 12.00.

      • osobiście w siedzibie Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik – Sekretariat lub
      • pocztą na adres: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku,  ul. Adolfa Dygasińskiego 11,     26-020 Chmielnik, lub
      • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres                                                e-mail: ckzchmielnik@pzschmielnik.pl

      W przypadku, gdy oferta złożona na adres e-mail zostanie uznana za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z oryginalnymi podpisami.

       

      1. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       

      Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert

      1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 tonę przedmiotu zamówienia.
      2. Cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4
      3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
      4. Cenę ofertową brutto za 1tonę (zawierającą podatek VAT) należy wyrazić w złotych polskich (PLN).
      5. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
      6. Zaproponowana wartość brutto za całość zamówienia wykazana w formularzu ofertowym stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia tj. koszt maszyny wraz  z osprzętem, transport.
      7. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania
       i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę wykonania zamówienia.
      8. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy.
      9. Cena ryczałtowa wskazana przez Wykonawcę w okresie ważności umowy nie może ulec zmianie.

       

      Warunki odbioru wykonanych robót i warunki płatności

      1. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie jednej faktury wystawionej po dostawie częściowej  na rachunek wykonawcy  wskazany na fakturze  w terminie do 30 dni od daty złożenia poprawnej faktury.
      2. Podstawą do wystawienia faktury będzie: protokół odbioru  dostawy węgla .

       

      Przetwarzanie danych osobowych

      1)          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

       

      Administrator danych osobowych

      1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku; ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

      2)        Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

      a) listownie na adres:  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik

      b) e-mailem: szkola@pzschmielnik.pl

      1)        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@powiat.kielce.pl

      2)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

      w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: PZS/9/2018 pn. Wykonanie usługi, polegającej na kompleksowym uporządkowaniu dokumentacji zakończonej (do 2016 r.) przechowywanej w składnicy akt i komórkach organizacyjnych w ilości do 110,00 mb. (metrów bieżących) w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku”;  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

      3)        Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO,  art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

      4)        Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

      5)        Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      6)        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

      7)        W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

      Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku  dostępne są na stronie  www.zs3chmielnik.pl

       

      Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

      (Wiesław Bucki tel. 504 065 736).

       

       

      Załączniki:

      Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

      Załącznik nr 7 - Oświadczenie

      Załącznik nr 6 – Umowa (wzór)

       

     • Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

     •  

      W dniu 30 września 2021r. zebrani przedstawiciele  Rad Oddziałowych poszczególnych klas dokonali wyboru nowego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

      W skład Prezydium weszli:

      p. Aneta Majewska - przewodnicząca

      p. Paulina Gołębiowska - zastępca

      p.Mariola Badura - sekretarz

      p. Agnieszka Majcher - członek prezydium 

      p. Rafał Stachowicz- członek prezydium 

      W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

      p.Monika Bielak (przewodnicząca), p. Ewa Dzierżak, p. Renata Cisowska

      Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy dużo wytrwałości i sukcesów w pracy dla dobra społeczności szkoły. Wszystkich Rodzicówi sympatyków.zapraszamy do współpracy.

     • Uczniowie PZS Chmielnik w Austrii.

     •           Młodzież Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku realizuje kolejny już projekt miesięcznych praktyk zagranicznych pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” w ramach programu Erasmus+.

      Pierwsza 20 osobowa grupa uczniów z zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk 26 września 2021r wyjechała na swój staż zagraniczny, tym razem do Austrii (Köflach) region Styrii. Młodzież na stażu przebywać będzie do 23 października 2021r.

      Cele projektu: przełamanie barier związanych z utrudnionym dostępem uczniów do edukacji i zapewnienie równego dostępu do rozwoju uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, poznanie nowoczesnych technik i technologii, poznanie nowoczesnych systemów jakości, przeniesienie zdobytych doświadczeń i wiedzy o nowoczesnych technikach, technologiach, metodach i systemach jakości na grunt lokalny, stworzenie możliwości odegrania aktywnej roli w społeczeństwie, zwiększenie u uczestników stażu kompetencji zawodowych, zdobycie umiejętności wymaganych na polskim i europejskim rynku pracy, zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i walka z bezrobociem poprzez wzrost kwalifikacji uczestników mobilności, poprawa wyników nauczania, promowanie uczenia się języków obcych i podniesienie u uczestników poziomu posługiwania sie językiem niemieckim – zwłaszcza branżowym, wyrabianie u uczestników stażu kompetencji komunikacyjnych i społecznych, kształtowanie przedsiębiorczości, samodzielności i odpowiedzialności uczniów, poznanie odmiennego środowiska kulturowego i funkcjonowanie w nim, uzyskanie formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych – certyfikatu Europass-Mobilność.

      Uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem uczestniczyli w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z języka niemieckiego zawodowego (30 godzin) oraz kursu języka niemieckiego online, zajęciach kulturowych (10 godzin) oraz w zajęciach z psychologiem (5 godzin) które dotyczyły radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo objęci są ubezpieczeniem na czas stażu. Projekt w ramach swojego budżetu 105 452 euro zapewnia uczestnikom wsparcie praktyczne i logistyczne, które obejmuje między innymi: organizację podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie w kraju odbywania stażu, całodzienne wyżywienie, wizyty kulturowe oraz transport lokalny w Austrii.

      Młodzież oprócz odbywania praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych, samochodowych oraz informatycznych, a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, ma możliwość poznania kultury i tradycji Austrii poprzez wycieczki kulturowe.

      Po odbyciu stażu każdy uczestnik otrzymuje: certyfikat uczestnictwa wystawiony wspólnie przez instytucję wysyłającą, partnera przyjmującego (Wirtschaftsoffensive) oraz firmę, w której uczniowie realizowali staż, certyfikat Europass Mobilność – wydawany przez  Instytucję wysyłającą po poświadczeniu przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, który stanowi potwierdzenie zdobytych przez nich umiejętności i kompetencji. Otrzymane przez uczestników stażu certyfikaty mają na celu tworzenie warunków, które sprzyjają uznawaniu praktycznych doświadczeń zdobytych za granicą oraz zwiększają europejską mobilność edukacyjną uczniów.

      Opracował: Sławomir Wójcik, Robert Zawierucha, MIlena Jarek, Robert Gajek

     • X Spotkania z Kinem o Żydowskich Wątkach

     • Działalność wolonatriuszy

      30 września i 1 października w ramach X Spotkań z Kinem o Żydowskich Wątkach, wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku uczestniczyli w innowacyjnych warsztatach prowadzonych przez Edwarda Skubisza - polsko-holenderskiego teologa oraz współpracownika Domu Anny Frank w Amsterdamie. Celem zajęć było przede wszystkim przygotowanie młodzieży do roli edudakorów i przewodników podczas wernisażu, a ich głównym zadaniem było oprowadzanie młodszych uczniów po wystawie. W tej nowej roli uczniowie odnaleźli się wyśmienicie.

      Dziękujemy bardzo Panu Andrzejowi Cupryjak-Socha za przygotowanie młodzieży, a także za zaangażowanie w zakup koszulek dla naszych wolontariuszy.

      (Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej OEM Świętokrzyski Sztetl). 

    • IX edycja Dyktanda Niepodległościowego
     • IX edycja Dyktanda Niepodległościowego

     • 29. września br. odbył się pierwszy (wewnątrzszkolny) etap Dyktanda Niepodległościowego. Koordynatorem wydarzenia w naszej szkole była Pani Beata Zaród.

      W eliminacjach do dalszego etapu wzięło udział 25. uczniów, dla których zawiłości ortograficzne nie miały żadnych tajemnic.

      Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz pretekst do poznawania języka ojczystego. Jest wreszcie Dyktando szczególną, aktywną formą wspólnych obchodów Święta Niepodległości.

      W roku 2021 uczestnikami projektu są szkoły i uczniowie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego oraz, mamy nadzieję, po raz pierwszy - województwa łódzkiego.

      Tegoroczna edycja Dyktanda przygotowywana jest w gronie wieloletnich partnerów-koordynatorów wojewódzkich, zaangażowanych we wspólnej misji edukacyjnej.

      Tegoroczne dyktando przywołało pamięć powstań śląskich - to ważny fragment naszej historii, to nasz szczególny ukłon dla historii Śląska.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych