• Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy - „Mistrz lektury”

     •          W dniu 21 kwietnia 2021 roku, w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, odbył się konkurs pn. „Mistrz lektury”. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań wylosowanych przez system. Wśród lektury, których znajomości należało się wykazać, znalazły się, m.in.: „Lalka” B. Prusa, „Dziady” i „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, „Wesele” S. Wyspiańskiego, „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego, „Ferdydurke” W. Gombrowicza.
                  W gronie laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. „Mistrz lektury” znalazły się aż trzy uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Bezkonkurencyjna okazała się Karolina Miszczyk, uczennica klasy 3AB, która zajęła miejsce pierwsze.

      Bardzo wysoki wynik uzyskała także: Natalia Kulka  (klasa 3AB)– miejsce drugie i Agata Sajkiewicz (klasa 3AB) – miejsce trzecie.

      Serdecznie gratulujemy!!!

      Karolina Miszczyk – miejsce pierwsze w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym

      pn. „Mistrz lektury” i dyrektor PZS w Chmielniku: Sławomir Wójcik.

       

      Opracowanie: M. Świerzewska

    • Zarządzenie
     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r.

     • Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
      nr 4/2021 z dnia 13.05.2021 r. dotyczące realizacji praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania.

       

      Zgodnie z programem nauczania uczniowie klas drugich kształcących
      w zawodach:

      Ø technik żywienia i usług gastronomicznych

      Ø technik informatyk

      Ø technik pojazdów samochodowych

       

      oraz klasy trzeciej kształcącej w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w terminie od 24 maja 2021 roku do 18 czerwca 2021 roku w wybranych zakładach pracy. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zrealizowanie programu praktyk i uzyskanie oceny wpisanej do dzienniczka praktyk.

      Opiekunami praktyk z ramienia szkoły są nauczyciele w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych- Pani mgr Joanna Juszczak, w zawodzie technik informatyk- Pani mgr Danuta Stanek oraz Pani mgr inż. Monika Brożyna w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

      Uczniowie zgłaszają zakłady pracy wychowawcom i odbierają
      2 egzemplarze umów podpisanych przez dyrektora PZS w Chmielniku oraz dzienniczek praktyk w dniu 21.05.2020 r. (piątek). Jednocześnie wszyscy uczniowie przynoszą podpisane oświadczenia rodzica lub pełnoletniego ucznia ( zał. 1 lub zał. 2) dotyczące wyrażenia zgody na realizację praktyki w w.w. terminie. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje zastępca kierownika CKZ w Powiatowym Zespole Szkół
      w Chmielniku Pan mgr Jan Sadowski.

       

       

      Dyrektor

       

      Sławomir Wójcik

    • Tydzień Bibliotek
     • Tydzień Bibliotek

     • Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Codziennie będziemy prezentować Państwu ciekawostki ze świata książek, a uczniowie w bibliotece odnajdą spokój i…. niespodzianki. 

     • 2 maja - Dzień Flagi

     • Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

      Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy może wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym. Ten symbol doczekał się także swojego święta: 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi w swoich domach i oknach.

      Jak dbać o flagę? Pobierz swoją planszę - niepodlegla.gov.pl


    • Dla przyszłych specjalistów
     • Ze strony powiat.kielce.pl

     • Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

      – Kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie serwisowania autobusów. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie mamy pięć klas o tym profilu. Oprócz umiejętności obsługi i diagnostyki pojazdów uczeń poznaje też proces prowadzenia przedsiębiorstwa. Ta wiedza może mu się w przyszłości przydać. Po ukończeniu szkoły absolwent znajdzie zatrudnienie w firmie transportowej lub może prowadzić swoją firmę świadczącą usługi naprawcze, np. silników autobusów – mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

      40 procent godzin to nauczanie praktyczne zawodu u pracodawcy. Zajęcia odbywają się w sposób łączony: teoria i praktyka. Ich organizacja zależy od tego, czy to klasa po gimnazjum (raz w tygodniu siedem godzin zajęć, w tym dwie godziny teorii i pięć godzin praktyki), czy klasa, której są absolwenci szkół podstawowych (cztery godziny praktyki i jedną godzinę teorii). Uczniowie są dowożeni z Chmielnika do Kielc. Wszystko się odbywa w reżimie sanitarnym.

      - Mówiąc o szkolnictwie zawodowym powinniśmy pamiętać, o tym, jak istotna jest praktyka, a nie tylko teoria. Już prawie 10 lat organizujemy zagranicznie staże. Uczniowie wyjeżdżają na 4-tygodniowe praktyki, w których trakcie nie tylko poznają specyfikę zawodu, kulturę pracy, ale mają też możliwość przełamać bariery kulturowe i językowe. Zapewniamy naszym podopiecznym nocleg, wyżywienie, opiekę oraz organizujemy w czasie wolnym wycieczki tematyczne, dzięki którym poznają atrakcje i kulturę danego kraju – opowiada dyrektor PZS w Chmielniku. Praktyki organizowane są we Włoszech i Austrii. Odbywały się również w Anglii.

      Uczeń, przed wyjazdem na staż, uczestniczy w zajęciach przygotowawczych, np. z języka niemieckiego zawodowego. Ponadto stażyści otrzymują dodatkowe materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

      Ważnym punktem w nauczaniu zawodu jest odpowiednio przygotowana baza dydaktyczna. – Posiadamy jedną z najlepiej wyposażonych w województwie świętokrzyskim, w której działają pracownie nowych technologii i nowoczesna hala maszyn. Są tu także dwie pracownie samochodowe, gastronomiczne, fryzjerska oraz nowoczesna pracownia spawalnicza – wylicza dyrektor PZS.

      - O tym, że tradycja i nowoczesność mogą iść w parze, możemy się przekonać w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku. Atrakcyjne praktyki w kraju i poza jego granicami, klasy patronackie, wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych – to tylko niektóre z działań wspierających nauczanie zawodowe w szkole – uważa wicestarosta Tomasz Pleban.

      zdjęcia: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku

    • #Codeweek2021
     • #Codeweek 2021

     • Podobnie jak w latach ubiegłych weżmiemy udział w zadaniach Codeweeka. Obecnie wykonujemy zadania w ramach projektu "Przystań w sieci".

      Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

      W ramach projektu uczniowie naszej szkoły brali udział w e-learningowych zajęciach, złożonych z 6 modułów:prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje.

      Zajęcia obejmowały również działania związane z zamieszczaniem informacji dotyczących działań związanych z cyberprzestrzeniaą na grupie "Wirtualna Biblioteka Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

      Braliśmy udział w konferencjach poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online, a także  zorganizowaliśmy  Dzień Świadomego Korzystania z Internetu. W ramach projektuuczniowie zgłosili pomysły w konkursie na najlepszą kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. 

      Praca na konkurs została wysłana w dniu 30 kwietnia 2021.

      Opiekunowie projektu: Danuta Stanek, Ewa Pasternak, Aneta Barucha-Wolska.

   • Kontakty

    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • szkola@pzschmielnik.pl
    • (+48) 41 354-28-94
    • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych