• Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje projekt wyjazdu młodzieży na miesięczne praktyki zawodowe do Austrii pt. ,,Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość”, numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-078858. Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i realizowany jest w akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w r
    • 19.05.2022 r. uczniowie z klas 2tsi, 2tż i 3a wybrali się na wycieczkę autokarową do Kielc. Trasa prowadziła przez drogę krajową nr 73, gdzie przewodnik opowiadał o walorach turystycznych oraz o historii mijanych miejscowości. W samych Kielcach naszym pierwszym punktem programu było zwiedzanie Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie uczniowie poznali poszczególne pracownie „ od kuchni”. Na początku wysłuchali wykładu w auli na temat samej uczelni i j
    • 7 kwietnia 2022 odbyły się Dni Otwarte w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku, podczas których uczniowie ostatnich klas Szkół Podstawowych mogli zapoznać się z bogatą ofertą naszej szkoły, wyposażeniem oraz panującą atmosferą.
    • POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHMIELNIKU
    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • ul.Dygasińskiego 11
    • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
    • ul. Furmańska
    • Nowoczesna baza dydaktyczna, staże zagraniczne, współpraca z wieloma instytucjami i uczelniami, efektywny model nauczania jakim jest kształcenie dualne, a także liczne projekty – to tylko niewielki wycinek tej innowacyjnej oferty edukacyjnej.
    • Edukacja to inwestycja w przyszłość, inwestycja w samego siebie, toteż należy wybrać taką szkołę, która zapewni przyszłym uczniom jak najlepsze możliwości rozwoju. Taką szkołą jest bez wątpienia PZS Chmielnik
    • Tydzień Bibliotek
     • Tydzień Bibliotek

      Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Codziennie będziemy prezentować Państwu ciekawostki ze świata książek, a uczniowie w bibliotece odnajdą spokój i…. niespodzianki.

     • 2 maja - Dzień Flagi

      Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

    • Dla przyszłych specjalistów
     • Ze strony powiat.kielce.pl

      Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

      – Kształcimy przyszłych fachowców w dziedzinie serwisowania autobusów. Zawód ten cieszy się dużym zainteresowaniem, łącznie mamy pięć klas o tym profilu. Oprócz umiejętności obsługi i diagnostyki pojazdów uczeń poznaje też proces prowadzenia przedsiębiorstwa. Ta wiedza może mu się w przyszłości przydać. Po ukończeniu szkoły absolwent znajdzie zatrudnienie w firmie transportowej lub może prowadzić swoją firmę świadczącą usługi naprawcze, np. silników autobusów – mówi dyrektor szkoły Sławomir Wójcik.

    • #Codeweek2021
     • #Codeweek 2021

      Podobnie jak w latach ubiegłych weżmiemy udział w zadaniach Codeweeka. Obecnie wykonujemy zadania w ramach projektu "Przystań w sieci".

      Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

     • Terminy matur 2021

      Część pisemna (termin główny)

      4 maja 2021 (wtorek) GODZINA 9:00 LUB GODZINA 14:00 (poziom rozszerzony)

      Język polski – pp* | język łaciński i kultura antyczna – pr

      5 maja 2021 (środa)

      matematyka – pp | historia muzyki - pr

    • Matura 2021
     • Matura 2021

      Matura 2021. Kiedy jakie egzaminy?

      Egzamin maturalny w terminie głównym zarówno na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym zostanie przeprowadzony w okresie od 4 do 20 maja 2021 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 r, a egzamin w terminie poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

    • Informacja Dyrekcji /Covid- 19/
     • Informacja Dyrekcji /Covid-19/

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm)

    • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03
     • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,że w sekretariacie szkoły są do odebrania dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla słuchaczy KKZ, którzy otrzymali świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

      Informujemy również, że absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminów w części pisemnej oraz części praktycznej w miesiącu czerwcu 2021 roku mogą składać deklaracje o przystąpieniu do egzaminu do dnia 07 lutego 2021 roku w sekretariacie szkoły. Druki deklaracji można pobrać ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi lub w sekretariacie szkoły.

  • Herb Polski
  • Biuletyn informacji publicznej
  • Dziennik elektroniczny
  • Nasze media społecznościowe

  • Godziny dzwonków

   Środa 07.12.2022
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych