• OFERTA

   • Technik informatyk

    Zdobądź umiejętności w zakresie obsługi komputerów, systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac, Android, konfigurowania oprogramowania, budowy sieci komputerowych a także samodzielnego tworzenia programów jako Web Developer, Front-End Developer, podstawy C++..

    Technik usług fryzjerskich

    Naucz się nowoczesnych technik fryzjerskich i sposobów zarządzania zakładem fryzjerskim. Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci świadczyć usługi fryzjerskie w pełnym zakresie. Projektuj i urządzaj zakład fryzjerski, prowadź promocję i marketing, korzystaj z technik komputerowych w pracy zawodowej.

    Technik pojazdów samochodowych, a może technik żywienia i usług gastronomicznych?

    Naucz się nowoczesnych technik pracy z samochodem.lub może kochasz gotować? W naszej szkole znajdziesz satysfakcjonujący zawód.

     

 • Projekty edukacyjne w szkole

   • „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”
   •  Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”

    w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

    Projekt obejmuje:

     Technikum

     Klasa III - Technik żywienia i usług gastronomicznych – 15 ogółem– 14,  M - 1

    • Klasa III - Technik informatyk – 15 ogółemK – 1,  M -14

     W ramach projektu realizowane są:

    1. Kursy kwalifikacyjne, kursy dokształcające, kursy uzupełniające.
    • Doradztwo zawodowe indywidualne – po 2 godziny na osobę tj. 30 x 2 = 60 godzin, 
    • szkolenia kompetencji kluczowych- wykorzystanie technologii ITC – 30 godz. na jedną grupę, 10 osobową 
    • szkolenia kompetencji kluczowych - języki obce – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową 
    • Kurs programowania CNC – 70 godz. w tym 10 teorii na jedna grupa,  10 osobowa – odbyło się
    • Grafika komputerowa – 40 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Kulinaria molekularne - 30 godz. na jedną grupę, 10 osobową,
    • Carving – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Nowoczesny cukiernik  – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Barista – sommelier – barman – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Staże 4 tygodniowe dla 25 osób w okresie wakacyjnym.

    W ramach projektu wyposażona szkoła w 15  stanowisk komputerowych tablicę interaktywną a także 15 kompletnych zestawów montażowych

     Kursy dla nauczycieli

   • #shareEU
   • Projekt „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

     

    Numer: 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM

    Program: EUROPA DLA OBYWATELI

    Komponent 1: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY

    Czas trwania: 18 miesięcy: 1.10-2019 – 31.03.2021

     

    Cele projektu: projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych; pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich; oraz demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych (i ich skutków). 

     

   • Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość
   • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,
    że  wniosek złożony przez nas  do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ p.t. „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” został wysoko oceniony w ramach  Konkursu wniosków 2020 ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER (na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia) uzyskał 42 lokatę na 1035 złożonych wniosków. Jest on wynikiem nawiązanej współpracy ze Styryjska Izbą Gospodarczą.

              Uczestnikami projektu będzie  grupa 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. W latach 2021 oraz 2022 uczniowie będą odbywać  czterotygodniowe staże
    w Austrii (w rejonie  Styrii) w czołowych firmach regionu, w dwóch 20-osobowych grupach. Projekt pozwoli im  zdobyć wiele cennych doświadczeń zawodowych, poznać europejskie standardy pracy oraz walory turystyczne Styrii. Innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami.

    Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych. Będą one  polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka niemieckiego zawodowego),  przygotowaniu kulturowym  (zapoznanie się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto stażyści otrzymają dodatkowe  materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

     

   • Projekt w Rimini
   • Informujemy również, że w latach 2021 oraz 2022 przy współpracy z firmą Sistema Turismo 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku będzie uczestniczyć w podobnym projekcie w Riminii we Włoszech, który z uwagi na sytuację epidemiczną został przedłożonyo kolejny rok. W ramach kształcenia dualnego uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia  będą również realizować część zajęć w kształceniu praktycznym w czołowych firmach Powiatu Kieleckiego. 

   • Projekt PNWM
   • WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE PRZEZ PNWM

    Projekt Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży PNWM miał się odbyć w marcu 2020. Ze względu na sytuację związaną z pandemią projekt został przeniesiony na inny czas. Projekt napisały p. Marlena Bizewska i p. Danuta Stanek.

    W roku 2022 projekt wymiany młodzieżoewj odbywał się w pażdzierniku, w niemieckim mieście Heringsdorf. Był adreswany do klas licealnych. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas 1a, 3a, 4a, 1tzi.

   • Szkolą przyszłych specjalistów
   • Szkolą przyszłych specjalistów - artykuł na stonie Powiatu Kieleckiego

    Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

   • Projekt AI4Youth
   • Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

    Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel.

    Projekt AI4Youth realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

    Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

   • Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze
   • Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze jest inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

   • "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 2022
   • Dla uczestników projektu pt. .: "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowane zostały zajęcia kulturowe, zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia z psychologiem.

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • szkola@pzschmielnik.pl
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych