• OFERTA

   • Technik informatyk

    Zdobądź umiejętności w zakresie obsługi komputerów, systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac, Android, konfigurowania oprogramowania, budowy sieci komputerowych a także samodzielnego tworzenia programów jako Web Developer, Front-End Developer, podstawy C++..

    Technik usług fryzjerskich

    Naucz się nowoczesnych technik fryzjerskich i sposobów zarządzania zakładem fryzjerskim. Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci świadczyć usługi fryzjerskie w pełnym zakresie. Projektuj i urządzaj zakład fryzjerski, prowadź promocję i marketing, korzystaj z technik komputerowych w pracy zawodowej.

    Technik pojazdów samochodowych, a może technik żywienia i usług gastronomicznych?

    Naucz się nowoczesnych technik pracy z samochodem.lub może kochasz gotować? W naszej szkole znajdziesz satysfakcjonujący zawód.

     

 • Projekty edukacyjne w szkole

   • „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”
   •  Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”

    w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

    Projekt obejmuje:

     Technikum

     Klasa III - Technik żywienia i usług gastronomicznych – 15 ogółem– 14,  M - 1

    • Klasa III - Technik informatyk – 15 ogółemK – 1,  M -14

     W ramach projektu realizowane są:

    1. Kursy kwalifikacyjne, kursy dokształcające, kursy uzupełniające.
    • Doradztwo zawodowe indywidualne – po 2 godziny na osobę tj. 30 x 2 = 60 godzin, 
    • szkolenia kompetencji kluczowych- wykorzystanie technologii ITC – 30 godz. na jedną grupę, 10 osobową 
    • szkolenia kompetencji kluczowych - języki obce – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową 
    • Kurs programowania CNC – 70 godz. w tym 10 teorii na jedna grupa,  10 osobowa – odbyło się
    • Grafika komputerowa – 40 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Kulinaria molekularne - 30 godz. na jedną grupę, 10 osobową,
    • Carving – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Nowoczesny cukiernik  – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Barista – sommelier – barman – 30 godz. na jedną grupę 10 osobową,
    • Staże 4 tygodniowe dla 25 osób w okresie wakacyjnym.

    W ramach projektu wyposażona szkoła w 15  stanowisk komputerowych tablicę interaktywną a także 15 kompletnych zestawów montażowych

     Kursy dla nauczycieli

   • #shareEU
   • Projekt „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”

     

    Numer: 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM

    Program: EUROPA DLA OBYWATELI

    Komponent 1: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI EUROPY

    Czas trwania: 18 miesięcy: 1.10-2019 – 31.03.2021

     

    Cele projektu: projekt powinien przyczynić się do lepszego zrozumienia demokratycznych procesów społecznych zachodzących w Unii Europejskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Jego głównym celem jest stworzenie ponadnarodowej debaty i refleksji na temat działań edukacyjnych i społecznych związanych z kształtowaniem obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych; pamięci historycznej, dziedzictwa kulturowego i wspólnych wartości europejskich; oraz demonstrowanie różnych podejść do wspólnych wydarzeń historycznych (i ich skutków). 

     

   • Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość
   • Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,
    że  wniosek złożony przez nas  do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ p.t. „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” został wysoko oceniony w ramach  Konkursu wniosków 2020 ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER (na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia) uzyskał 42 lokatę na 1035 złożonych wniosków. Jest on wynikiem nawiązanej współpracy ze Styryjska Izbą Gospodarczą.

              Uczestnikami projektu będzie  grupa 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. W latach 2021 oraz 2022 uczniowie będą odbywać  czterotygodniowe staże
    w Austrii (w rejonie  Styrii) w czołowych firmach regionu, w dwóch 20-osobowych grupach. Projekt pozwoli im  zdobyć wiele cennych doświadczeń zawodowych, poznać europejskie standardy pracy oraz walory turystyczne Styrii. Innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami.

    Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych. Będą one  polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka niemieckiego zawodowego),  przygotowaniu kulturowym  (zapoznanie się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto stażyści otrzymają dodatkowe  materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

     

   • Projekt w Rimini
   • Informujemy również, że w latach 2021 oraz 2022 przy współpracy z firmą Sistema Turismo 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku będzie uczestniczyć w podobnym projekcie w Riminii we Włoszech, który z uwagi na sytuację epidemiczną został przedłożonyo kolejny rok. W ramach kształcenia dualnego uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia  będą również realizować część zajęć w kształceniu praktycznym w czołowych firmach Powiatu Kieleckiego. 

   • Projekt PNWM
   • WYMIANY UCZNIÓW WSPIERANE PRZEZ PNWM

    Projekt Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży PNWM miał się odbyć w marcu 2020. Ze względu na sytuację związaną z pandemią projekt został przeniesiony na inny czas. Projekt napisały p. Marlena Bizewska i p. Danuta Stanek.

    W roku 2022 projekt wymiany młodzieżoewj odbywał się w pażdzierniku, w niemieckim mieście Heringsdorf. Był adreswany do klas licealnych. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas 1a, 3a, 4a, 1tzi.

   • Szkolą przyszłych specjalistów
   • Szkolą przyszłych specjalistów - artykuł na stonie Powiatu Kieleckiego

    Od 2019 roku Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Kielcach. Firma objęła swoim patronatem uczniów, którzy uczą się na kierunku technik pojazdów samochodowych.

   • Projekt AI4Youth
   • Sztuczna inteligencja w Twojej szkole

    Pilotażowy projekt edukacyjny skierowany do liceów ogólnokształcących i techników zawodowych realizowany na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie programu AI for Youth firmy Intel.

    Projekt AI4Youth realizowany jest przez Konsorcjum Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Software Development Academy działających na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

    Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

   • Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze
   • Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze jest inicjatywą realizowaną wspólnie przez Urząd Marszałkowski – Departament IT, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

   • "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 2022
   • Dla uczestników projektu pt. .: "Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062556 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe przygotowane zostały zajęcia kulturowe, zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia z psychologiem.

  • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI” złożone  19.12.2022r.  • Wniosek projektowy złożony przez ZS Nr 3 w Chmielniku, z akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016 w dniu 17 maja 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowegorealizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

   Tytuł projektu- "Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego”.

    Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 106 012,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 449 024,43 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2016 do programu Erasmus+, tj. 20 października 2015 r.

   Projekt skierowany jest do 40 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3
   w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. Do projektu została wskazana ta grupa osób, ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyk.

   Celem głównym ZS3 w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy hoteli, zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych a także rozwijać swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Włoch.

   Praktyki zawodowe zostały zaplanowane na realizację w następujących terminach:

   I grupa (20 osób)- 10 osób z technikum hotelarskiego i 10 osób z technikum żywienia
   i usług gastronomicznych- od 29.04.2017 – do 28.05.2017.

   II grupa (20 osób)- 12 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych i 8 osób
   z technikum budowlanego- od 28.04.2018 – do 27.05.2018.

   Praktyki zostaną odbyte w Rimini we Włoszech w placówkach wskazanych przez Sistema Turismo.

    Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku od przygotowania przez koordynatora projektu: regulaminu rekrutacji oraz formularza zgłoszeniowego dla uczestników projektu.

   Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się 29 uczniów ( 9 uczniów z technikum hotelarskiego i 20 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych)  poprzez złożenie formularzy rekrutacyjnych ( mogli to robić od 01.12.2016r do 15.12.2016r ). Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem projektu i kwestiami odwoływania się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

   Zgłoszone kandydatury zostały dogłębnie przeanalizowane tj.:

   ·         średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących (0-15 pkt.)

   ·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (0-20 pkt.)

   ·         ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (0-15 pkt.)

   ·          rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (0-10 pkt.)

   ·         test z języka angielskiego (0-10 pkt.)

   ·         frekwencja na zajęciach (0-8 pkt.)

   ·         kultura osobista, znajomość zasad savoir vivre, komunikatywność (0-8 pkt.)

   ·         predyspozycje psychofizyczne i intelektualne ucznia (0-4 pkt.)

   ·         zaangażowanie ucznia w życie szkoły (0-5 pkt.)

   ·         inne osiągnięcia (0-5 pkt.)

   Każda z powyższych dziedzin była punktowana.

   Ostatnim etapem rekrutacji była rozmowa w języku angielskim, która odbyła się 16.12.2016r. Przystąpiło do niej 29 uczniów. Do sali w której uczniowie mogli zaprezentować swoją znajomość języka angielskiego wchodzili po 2 osoby w celu zniwelowania towarzyszącego im stresu. Uczniowie mogli uzyskać od 0 do 10 punktów. Łącznie kandydaci do wzięcia udziału w projekcie mogli uzyskać 100 punktów.

   W wyniku postępowania rekrutacyjnego do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 osób
   z klasy II technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych i klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych.

   W dniu 30 stycznia 2017 roku został złożony wniosek projektowy z programu
   Erasmus +, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, w celu pozyskania środków finansowych na realizację staży zagranicznych.

    

   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Do projektu została wskazana ta grupa osób, ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyk.

   Mając na uwadze realizację misji szkoły , którą jest przede wszystkim nauka uczniów zawodu jaki wybrali, wyposażenie ich w niezbędne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje do jego wykonywania oraz do jak najlepszego startu w dorosłe życie i zdobycie pracy, kluczową rolę w jej realizacji odgrywają praktyki zawodowe. Uczniowie podczas praktyk zdobywają doświadczenie w pracy zawodowej, udoskonalą umiejętności nabyte w procesie kształcenia, poznają specyfikę w warunkach rzeczywistych i udoskonalą pracę w zespole.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym ZS3 w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw informatycznych i przedsiębiorstw mechanicznych a także rozwijać swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Anglii.

   Młodzież z technikum informatycznego i mechanicznego zdobędzie praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych.

   Staż pozwoli im pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informatycznej i mechanicznej. Zdobycia doświadczenia w programowaniu, diagnozowaniu, obsłudze maszyn i urządzeń zaawansowanych technologicznie.

   Uczniowie poznają angielskie standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu.

   Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

   Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:

   I grupa- 16 uczniów (16 uczniów z zawodu technik mechanik) od 02.07.2018- do 27.07.2018

   II grupa- 16 uczniów ( 8 uczniów z zawodu technik mechanik i 8 uczniów z zawodu technik informatyk) od 01.07.2019 – do 26.07.2019

   Wartość projektu to 106 764,00 euro.

   Praktyki zostaną odbyte w Portsmouth we Anglii w placówkach wskazanych przez Training Vision LTD. Realizacja projektu zaplanowane jest na grudzień 2017 roku.

   Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach: technik informatyk i technik mechanik, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem firmą Training Vision LTD.

    

   Przygotowali: Milena Jarek-Kwiecień, Robert Gajek

    

    


   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI”

   RADA PEDAGOGICZNA 05.07.2017r.

   Wniosek projektowy złożony przez ZS Nr 3 w Chmielniku, z akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016 w dniu 17 maja 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowegorealizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

   Tytuł projektu- "Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego”.

    Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 106 012,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 449 024,43 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2016 do programu Erasmus+,
   tj. 20 października 2015 r.

   Projekt skierowany jest do 40 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3
   w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. Do projektu została wskazana ta grupa osób, ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyk.

   Celem głównym ZS3 w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy hoteli, zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych a także rozwijać swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Włoch.

   Praktyki zawodowe zostały zaplanowane:

   I grupa (20 osób)- 10 osób z technikum hotelarskiego i 10 osób z technikum żywienia
   i usług gastronomicznych- realizacja stażu od 01.05.2017 do 26.05.2017.

   II grupa (20 osób)- 12 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych i 8 osób
   z technikum budowlanego- realizacja stażu od 30.04.2018 – do 25.05.2018.

   Praktyki odbywają się w Rimini we Włoszech w placówkach wskazanych przez Sistema Turismo.

    Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku od przygotowania przez koordynatora projektu: regulaminu rekrutacji oraz formularza zgłoszeniowego dla uczestników projektu.

   Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się 29 uczniów ( 9 uczniów z technikum hotelarskiego i 20 uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych)  poprzez złożenie formularzy rekrutacyjnych ( mogli to robić od 01.12.2016r do 15.12.2016r ). Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem projektu i kwestiami odwoływania się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

   Zgłoszone kandydatury zostały dogłębnie przeanalizowane tj.:

   ·         średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących (0-15 pkt.)

   ·         średnia ocen z przedmiotów zawodowych (0-20 pkt.)

   ·         ocena z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (0-15 pkt.)

   ·          rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (0-10 pkt.)

   ·         test z języka angielskiego (0-10 pkt.)

   ·         frekwencja na zajęciach (0-8 pkt.)

   ·         kultura osobista, znajomość zasad savoir vivre, komunikatywność (0-8 pkt.)

   ·         predyspozycje psychofizyczne i intelektualne ucznia (0-4 pkt.)

   ·         zaangażowanie ucznia w życie szkoły (0-5 pkt.)

   ·         inne osiągnięcia (0-5 pkt.)

   Każda z powyższych dziedzin była punktowana.

   Ostatnim etapem rekrutacji była rozmowa w języku angielskim, która odbyła się 16.12.2016r. Przystąpiło do niej 29 uczniów. Do sali w której uczniowie mogli zaprezentować swoją znajomość języka angielskiego wchodzili po 2 osoby w celu zniwelowania towarzyszącego im stresu. Uczniowie mogli uzyskać od 0 do 10 punktów. Łącznie kandydaci do wzięcia udziału w projekcie mogli uzyskać 100 punktów.

   W wyniku postępowania rekrutacyjnego do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 osób
   z klasy II technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych i klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych.

   Uczniowie wybrani w procesie rekrutacji uczestniczyli w przygotowaniu językowym( 40 godzin języka włoskiego), kulturowym (10 godzin, gdzie poznali kulturę, historię, tradycję włoską, poznali również potrawy kuchni włoskiej) oraz w zajęciach z psychologiem pt:. ,,Jak radzić sobie ze stresem”

   Praktyki zawodowe zostały zrealizowane przez Igrupę.

   I grupa (20 osób)- 9 osób z technikum hotelarskiego i 11 osób z technikum żywienia
   i usług gastronomicznych- która przebywała we Włoszech od 29.04.2017 – do 28.05.2017 i realizowała staż od 01.05.2017 do 26.05.2017.

   Uczniowie odbywali praktyki w hotelach i zakładach gastronomicznych w Rimini we Włoszech:
   • Hotel „Kursaal”,
   • Hotel „Bengasi”,
   • Hotel „Waldorf”,
   • Hotel „Terminal Palace”,
   • Restauracja „Saporito SNC di Baschetti C.E Cortesi A.”,
   • Restauracja „ La Marianna di Osteria del Borgo SAS”,
   • Restauracja „Acino SRL Ristorante Amorimini”,
   • Zakład Gastronomiczny „Delpa SNC di Paolotti Carlo e del Piccolo Davide”
   • „Pizzeria Borgo Antico di Ferrara Carmine Giovanni”.

   Podczas pobytu we Włoszech zwiedzili Florencję, Wenecję i San Marino. Na zakończenie pobytu otrzymali Certyfikaty realizacji praktyk wystawione przez Zakłady pracy, Firmę pośredniczącą (Sistema Turismo) oraz Beneficjenta (Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku). Uczniowie otrzymają również Certyfikat Europass Mobilność. Po powrocie zostały wypełnione raporty uczestników, w których mogli podzielić się swymi wrażeniami z pobytu na praktykach. Zespół projektowy przez cały czas realizacji projektu prowadzi również na bieżąco akcję promowania i upowszechniania rezultatów projektu.

   W dniu 30 stycznia 2017 roku został złożony wniosek projektowy z programu
   Erasmus +, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, w celu pozyskania środków finansowych na realizację staży zagranicznych.


   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Do projektu została wskazana ta grupa osób, ponieważ uczniowie ci zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyk.

   Mając na uwadze realizację misji szkoły , którą jest przede wszystkim nauka uczniów zawodu jaki wybrali, wyposażenie ich w niezbędne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje do jego wykonywania oraz do jak najlepszego startu w dorosłe życie i zdobycie pracy, kluczową rolę w jej realizacji odgrywają praktyki zawodowe. Uczniowie podczas praktyk zdobywają doświadczenie w pracy zawodowej, udoskonalą umiejętności nabyte w procesie kształcenia, poznają specyfikę w warunkach rzeczywistych i udoskonalą pracę w zespole.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym ZS3 w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw informatycznych i przedsiębiorstw mechanicznych a także rozwijać swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Anglii.

   Młodzież z technikum informatycznego i mechanicznego zdobędzie praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych.

   Staż pozwoli im pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informatycznej i mechanicznej. Zdobycia doświadczenia w programowaniu, diagnozowaniu, obsłudze maszyn i urządzeń zaawansowanych technologicznie.

   Uczniowie poznają angielskie standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu.

   Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

   Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:

   I grupa- 16 uczniów (16 uczniów z zawodu technik mechanik) od 02.07.2018- do 27.07.2018

   II grupa- 16 uczniów (8 uczniów z zawodu technik mechanik i 8 uczniów z zawodu technik informatyk) od 01.07.2019 – do 26.07.2019

   Wartość projektu to 106 764,00 euro.

   Praktyki zostaną odbyte w Portsmouth we Anglii w placówkach wskazanych przez Training Vision LTD. Realizacja projektu zaplanowane jest na grudzień 2017 roku.

   Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach: technik informatyk i technik mechanik, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem firmą Training Vision LTD.

   W maju otrzymaliśmy informację że projekt otrzymał bardzo dobrą punktację i znalazł się na liście rezerwowej.

   W dniu 04.07.2017 roku zostaliśmy poinformowani przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    

   Przygotowali: Milena Jarek-Kwiecień, Robert Gajek

    

    

   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI”

   RADA PEDAGOGICZNA 24.01.2018r.

    

   Tytuł projektu- "Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego”. realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

   Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 106 012,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 449 024,43 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z dnia ogłoszenia konkursu 2016 do programu Erasmus+,
   tj. 20 października 2015 r.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy hoteli, zakładów gastronomicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych a także rozwijać swoje umiejętności  i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać dokument Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Włoch.

   W październiku i listopadzie odbyła się rekrutacja uczniów do projektu w wyniku której zostało zakwalifikowanych: 9 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych
   i 11 osób z technikum budowlanego-dla tej grupy realizacja stażu została zaplanowana od 30.04.2018 – do 25.05.2018. Grupa ta w miesiącu styczniu i lutym będzie odbywać przygotowanie językowe oraz przygotowanie kulturowe.

   Praktyki odbywają się w Rimini we Włoszech w placówkach wskazanych przez Sistema Turismo.

   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”. jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
   i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

   Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017r.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół
   w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:

   I grupa- 16 uczniów (16 uczniów z zawodu technik mechanik) od 02.07.2018- do 27.07.2018

   II grupa- 16 uczniów ( 8 uczniów z zawodu technik mechanik i 8 uczniów z zawodu technik informatyk) od 01.07.2019 – do 26.07.2019

   W styczniu 2018r. przeprowadzana jest rekrutacja uczniów do projektu.

   Zatwierdzona przez FRSE wartość projektu to 431 873,05 zł.

   Praktyki zostaną odbyte w Portsmouth we Anglii w placówkach wskazanych przez Training Vision LTD.

   Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach: technik informatyk i technik mechanik, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem firmą Training Vision LTD.

    

    

   Przygotowali: Milena Jarek-Kwiecień, Robert Gajek

    


   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI”

   RADA PEDAGOGICZNA 30.08.2018r.

   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”. jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
   i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

   Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017r.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół
   w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:

   I grupa- 16 uczniów (16 uczniów z zawodu technik mechanik) od 02.07.2018- do 27.07.2018

   II grupa- 16 uczniów ( 8 uczniów z zawodu technik mechanik i 8 uczniów z zawodu technik informatyk) od 01.07.2019 – do 26.07.2019

   Pierwsza grupa uczniów już odbyła miesięczny staż zagraniczny w terminie 02.07.2018 – 27.07.2018. W stażu brało udział 16 uczniów (11 z technikum mechanicznego i 5 z technikum informatycznego). Młodzież odbywała praktyki w Portsmouth (Anglia) w placówkach wybranych wspólnie z Training Vision LTD. Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach: technik informatyk i technik mechanik, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem firmą Training Vision LTD.

   Młodziez odbywała staż w następujących zakładach:

   1.      Jamie’s Computer, Unit 32 Mount Pleasant Industrial Estate, Mount Pleasant Rd, Southampton SO14 0SP – Marcin Piwowarczyk, Krystian Podolski,

   2.      Infonetmedia, 45 Queen St, Portsmouth PO1 3HW – Dominik Szymański, Arkadiusz Kasza, Jakub Kula,

   3.      A1 Automac, Unit 2, Cluster Industrial Estate, Rodney Road, PO4 8ST – Kamil Janasz, Krzysztof Banok, Arkadiusz Kulczyk, Marcel Małas, Szymon Władny,

   4.      Station Garage, 73-77 Claremont Road, Fratton, PO1, 5AP – Łukasz Sikorski, Tomasz Kwiecień

   5.      FSL Automative, 2 Bailey’s Road, Southsea, PO5, 1EA – Michał Szczerba, Michał Jaros,

   6.      TOPZ Garage, 39 Claremont Rd, Portsmouth PO1 5AP – Marcin Marona, Konrad Grzebalski.

   Ponadto uczniowie odbyli wycieczki kulturowe do: Portsmouth, Stonehenge, Salisbury, Londyn.

   Młodzież po powrocie wypełniła raporty uczestnika projektu.

   Wartość projektu to 431 873,05 zł.

    

    

   Przygotowali: Robert Gajek, Milena Jarek-Kwiecień

    


   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI”

   RADA PEDAGOGICZNA 31.01.2019

   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”. jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
   i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

   Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017r.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół
   w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Praktyki zawodowe będą realizowane w następującym terminie:

   I grupa- 16 uczniów (11 z technikum mechanicznego i 5 z technikum informatycznego) od 02.07.2018- do 27.07.2018r.

   II grupa- 16 uczniów (7 z technikum informatycznego i 9 z technikum pojazdów samochodowych) od 29.04.2019 – do 24.05.2019r.

   Na obecną chwilę zakończona została rekrutacja do drugiej grupy. W związku z organizacją pracy szkoły oraz brakiem zainteresowania uczniów z technikum mechanicznego wyjazdem na staż koordynator projektu po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły zmienił termin odbywania stażu dla drugiej grupy na od 29.04.2019 – do 24.05.2019, oraz została poszerzona rekrutacja o zawód technik pojazdów samochodowych. W wyniku rekrutacji wyłoniono grupę 16 uczniów (7 z technikum informatycznego i 9 z technikum pojazdów samochodowych). Zmiana terminu stażu i składu grupy została zaakceptowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Na obecną chwilę w miesiącach II – IV planowane jest przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczno pedagogiczne. Koordynator projektu ustala szczegóły wyjazdu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i jest w stałym kontakcie z instytucją pośredniczącą – Training Vision. Planowana jest również wizyta monitorująca stażystów na którą pojedzie Pan dyrektor Sławomir Wójcik

    

   Przygotowali: Robert Gajek, Milena Jarek-Kwiecień

    

    

    

    

    

    

    

    


   SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW ,, MOBILNOŚCI”

   RADA PEDAGOGICZNA 30.08.2019r.

   Tytuł projektu: ,,Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej”. jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów
   i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

   Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017r.

   Projekt skierowany jest do 32 uczniów  II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół
   w Chmielniku, kształcących w zawodach technik informatyk i technik mechanik.

   Przez wybór partnera z Wielkiej Brytanii firmy Training Vision LTD  chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na angielskim rynku pracy.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Praktyki zawodowe były realizowane w następującym terminie:

   I grupa - 16 uczniów (11 z technikum mechanicznego i 5 z technikum informatycznego) od 02.07.2018- do 27.07.2018r.

   II grupa - 16 uczniów (7 z technikum informatycznego i 9 z technikum pojazdów samochodowych) od 29.04.2019 – do 24.05.2019

   Młodzież z II grupy odbywała praktyki w Portsmouth (Anglia) w placówkach wybranych wspólnie z Training Vision LTD. Program stażu został opracowany w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego w zawodach: technik informatyk i technik mechanik/technik pojazdów samochodowych, oraz przy ścisłej współpracy z partnerem firmą Training Vision LTD. Dyrektor szkoły mgr Sławomir Wójcik w ostatnim tygodniu stażu zwizytował zakłady pracy w których młodzież odbywała staż.

   Młodzież odbywała staż w następujących zakładach:

   1. Jamie’s Computer, Unit 32 Mount Pleasant Industrial Estate, Mount Pleasant Rd, Southampton SO14 0SP – Kacper Gwadera, Wiktor Paluch,
   2. Infonetmedia, 45 Queen St, Portsmouth PO1 3HW – Gabiel Hanszke, Vladyslav Vishtak,
   3. LS Imports Ltd, Unit 4A, Brandon Rs, White Heather Garage, PO5, 2LY – Szymon Kwiecień, Wiktor Domagała,
   4. A1 Automac, Unit 2, Cluster Industrial Estate, Rodney Road, PO4 8ST – Jakub Ciba, Patryk Banach, Piotr Kaleta, Sebastian Gajek,
   5. Station Garage, 73-77 Claremont Road, Fratton, PO1, 5AP – Wiktor Nowakowski, Damian Dudek,
   6. FSL Automative, 2 Bailey’s Road, Southsea, PO5, 1EA – Piotr Stępień, Wiktor Wójcik,
   7. TOPZ Garage, 39 Claremont Rd, Portsmouth PO1 5AP – Mikołaj Piwowarski, Wiktor Gładyszewski.

   Ponadto uczniowie odbyli wycieczki kulturowe do: Portsmouth, Stonehenge, Salisbury, Londyn. Młodzież po powrocie wypełniła raporty uczestnika projektu.

    

   Tytuł projektu: „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” – projekt złożony czeka na akceptację, planowany do realizacji na lata 2019 - 2021 przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku z Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, Konkurs 2019.

   Wnioskowana kwota dofinansowania to około 105.500,00 EURO.

   Praktyki planowane do realizacji w Rimini (Włochy) w placówkach wybranych wspólnie z partnerem zagranicznym firmą Sistema Turismo.

   Projekt skierowany jest do 40 uczniów II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych.

   Mając na uwadze realizację misji szkoły, którą jest przede wszystkim nauka uczniów zawodu jaki wybrali, wyposażenie ich w niezbędne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje do jego wykonywania oraz do jak najlepszego startu w dorosłe życie i zdobycie pracy, kluczową rolę w jej realizacji odgrywają praktyki zawodowe.

   Uczniowie podczas praktyk zdobędą doświadczenie w pracy zawodowej, udoskonalą umiejętności nabyte w procesie kształcenia, poznają specyfikę pracy w warunkach rzeczywistych i udoskonalą pracę w zespole.

   Przez wybór partnera z Włoch firmy Sistema Turismo chcemy pokazać naszym uczniom standardy panujące na włoskim rynku pracy.

   Celem głównym PZS w Chmielniku jest umożliwienie uczniom lepszego przygotowania się do warunków jakie panują na europejskim rynku pracy.

   Uczestnicy będą mogli zapoznać się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw gastronomicznych, informatycznych i samochodowych a także rozwijać swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe, uzyskać certyfikat Europass Mobilność, poznać walory turystyczne, kulturowe oraz historię Włoch.

   Młodzież z technikum gastronomicznego, informatycznego i samochodowego zdobędzie praktyczne umiejętności związane ze specyfiką obsługi klientów międzynarodowych.

   Staż pozwoli im pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej, informatycznej i mechaniki samochodowej, zdobycie doświadczenia w przyrządzaniu potraw i napojów, programowaniu, diagnozowaniu, obsłudze maszyn i urządzeń zaawansowanych technologicznie.

   Uczniowie poznają włoskie standardy obsługi klienta oraz obowiązki personelu.

   Projekt umożliwi młodym ludziom nabycie doświadczeń zawodowych w odmiennych warunkach kulturowych i obyczajowych, rozwój umiejętności w zakresie ogólnozawodowym oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

    

   Praktyki zawodowe planowane do realizacji w następujących terminach:

   I grupa - 20 uczniów od 27.04.2020 - 22.05.2020

   II grupa - 20 uczniów od 26.04.2021- 21.05.2021

    

    

   Przygotowali: Robert Gajek, Milena Jarek-Kwiecień

    

  • Kontakty

   • Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
   • (+48) 41 354-28-94
   • ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych